Alle som har teke imot Jesus som Frelsar kjem til å bli helbreda
Korleis kan eg kome med ein slik dristig påstand? For det første er helbredelse to ting. Ein ting er kva som er den åndelige realiteten, ein annan er kva som er den materialiserte virkeligheten.

 

Guds Ord seier i Sal 103:3-4 Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet.


Videre kan vi lese i Jes 53:3-5 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

 

Videre kan vi lese i Mark 2:9-12 Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! – eller å si: Stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at Menneske-sønnen har makt på jorden til å forlate synder – og nå taler han til den lamme Jeg sier deg: Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han stod opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring. Og de priste Gud og sa: Slikt har vi aldri sett.

Mange fleire stader talar Bibelen på liknande måtar om at vi har full rett til helbredelse i kraft av den forsoninga som skjedde på korset.


Men, kvifor er vi fortsatt sjuke då?

Ein del er sjuke fordi dei ikkje søker helbredelse. Andre fordi dei ikkje egentlig vil bli bra. Og andre igjen fordi dei ikkje vil tilgje.

Men dei fleste som ikkje blir bra har vi vel ingen forklaring på.

 

Men påstanden din då, tenkjer du?

Jau det er slik at i Himmelen er det ingen sorg og ingen pine. Heller ingen sjukdom og plage. Så om du skulle verte sjuk og døy vil du vakne opp frisk i himmelen. Er ikkje det bra å tenke på?

Men om du er frisk som ein fisk og døyr uten Jesus, vil du vakne opp skild frå Guds herlighet for evig tid!

Det er altså viktigare å bli frelst enn å bli frisk. Helbredelse er for dette livet, frelsa for det evige livet.

 

Når det er sagt vil eg likevel halde fram at vi ber heile tida for mennesker som er ramma av sjukdom og plager. Mange av dei opplever at Gud grip inn og helbreder. Så vi er frimodige med å be for mennesker. Velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Er Bibelen sann?

Mange trur at Bibelen er sann, og mange trur ikkje det.

Når vi døyr får vi det endelege svaret. Har vi trudd på Bibelen og så teke feil, har vi i alle fall hatt eit godt liv om vi følgde Bibelens ord.

Har vi ikkje trudd, og så tek feil, - Ja då har vi verkeleg gjort ein stor tabbe.


Frank Håvik

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

menigheten nytt liv sunnhordland

 

HJEM