Å leve et seirende kristenliv
av Einar Vikanes

 I 3 Mos 6,5-6 står det om at ” ilden skal holdes brennende på alteret, den må ikke slokne. Hver morgen skal presten legge ny ved på ilden og legge brennofferet til rette på den og brenne fettstykkene av fredsofferet på den. En stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slokne”

Dette minner meg på at vi må ta til oss Guds ord hver dag visst vi skal være brennende, får vi ikke drivstoff, stopper maskineriet. 

Jesus svarte ham: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. (Luk4,4) (5M 8: 3.)


I egen kraft og egen visdom, klarer vi ingen ting. Vi må ha den Hellige Ånd som gir oss kraft, visdom, frimodighet, kjærlighet til andre mennesker osv, selv om de kommer til å såre oss.

Tar vi til oss Guds Ord, så får vi kjærlighet til andre mennesker, vi vil bli mer og mer lik Jesus. Den Hellige Ånd vil rettlede oss, slik at vi vil gjøre Hans vilje og, ikke kjødets vilje.

 

Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud! (Jer15,16)

 

Les også Sal 119: 103  Hvor dine ord er søte for min gane, de er bedre enn honning for min munn!

Esek 3: 1-3 Og han sa til meg: Menneskesønn! Et det du finner her! Et denne bokrullen, og gå av sted og tal til Israels hus! Da åpnet jeg min munn, og han gav meg denne rullen å ete.Og han sa til meg: Menneskesønn! Mett din buk og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg! Og jeg åt, og i min munn var den søt som honning.

 

Om vi skal være et vitne for andre, må vi være brennende kristne, og lese Guds Ord hver dag og få Guds kraft inn i oss, for i egen kraft nytter det ikke. Og skal vi klare å gjøre Guds vilje i denne verden, må vi være brennende, ta på oss Guds fulle rustning, slik at vi kan stå imot djevelens listige angrep.

 

2Tim 2:5 Og den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskransen uten at han følger reglene

1Kor 9:24 Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den!

 

2Joh 8-9 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!

Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.

 

1Joh 2:23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.

 

3Joh 11 Du kjære! Ta ikke etter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud.

 

Noen tror at er man engang frelst, så er man alltid frelst. Men visst vi ikke tar til oss det daglige brød som

er Guds Ord og bønn, er det lett å bli en frafallen, og da ender vi i fortapelsen.

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2012 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

HJEM