KRISTEN TRO ER IKKE EN RELIGION!

Av Reimi Helland

KRISTEN TRO ER IKKE EN RELIGION!

Virkelighetens Substans (Kristus) eller Religiøsitet (etterligning av virkeligheten)?

Jeg er IKKE religiøs om noen skulle tro det. Men desverre lurer det seg inn mye religiøsitet i blant kristne trossamfunn, og liknende. Den kanskje problematiske religionen og vanskeligste å oppdage er KRISTENDOMMEN fordi den er en etterligning av en sann og ekte KRISTEN TRO!

 

ENKELT FORTALT HAR ALLE RELIGIONER EN HOVEDEGENSKAP I SIN LÆRE:

Selvgjort er velgjort (eller sagt på en annen måte: Du eller jeg må gjøre et eller annet for å oppnå målet)!

SANN KRISTEN TRO HAR EN HOVEDEGENSKAP I SIN LÆRE:

Han har gjort det! Det er fullbrakt! Ta imot og det er ditt! Uansett hva andre måtte mene om deg!

Et eksempel fra det vanlige liv: Har du kjøpt en gave til en av dine nærmeste spør ikke den som får den hva vedkommende skal gjøre for å kunne få gaven. Han eller hun sier TAKK!

Mange spør hvorfor vi kan være sikre på at kristen tro er den eneste rette tro. Hvorfor er ikke RELIGIONER like sanne?

Her er noen eksempler på betydningsfulle forskjeller:

 

1.Kristendom handler om hva Gud har gjort for menneskeheten - at det var Gud som tok initiativet til frelse. Selve frelsesverket er BRA NOK! Det er nåde, totalt ufortjent, og mennesket kan ikke (trenger ikke) gjøre noe for å bli bra nok selv.

Religioner handler om menneskers streben etter å bli bra nok, etter å finne Gud, etter å behage Gud - gjennom ritualer og botsøvelser. Her er kristendom i religionsform inkludert!

 

2.Jesus er den eneste som sa: JEG ER veien til Gud. Jeg er SANNHETEN. Jeg er LIVET!

Andre religionsstiftere sa at de hadde funnet sannheten, at de kunne vise veien til Gud, hadde de livsvisdommen som leder til den rette bevissthet, osv.

 

3.Jesus er, i følge Bibelens lære, den eneste som skal ha oppstått fra de døde og som lever i dag. Altså som brøt dødens makt.

Alle andre religionsstiftere er døde.

 

4.Sann Kristen Tro er det eneste tro som tilbyr en personlig relasjon med Gud - som sin Far.

Dette er blant forskjellene som skiller SANN KRISTEN TRO fra religioner. Kristendom er en religion med bud, regler, ritualer, lovgjerninger... og er en MEGA-MISFORSTÅELSE av det evangeliet som Bibelen forteller oss.

Gud ville at mennesket skulle bli fri, virkelig fri...og være full av glede og livsmot. Religion derimot binder mennesket, skaper fordømmelse - dvs vi blir aldri bra nok.

Store deler av Det Nye Testamentet (og antydet i det gamle også) tar et oppgjør med religiøsitet og er faktisk et kampskrift mot religiøsitet.

Et lite sitat fra Bibelen til slutt:

 

HEBREERNE KAPITTEL 10, vers 1-10:

1 For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. 2 Ellers vilde de jo ha ophørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger vilde ha synder på samvittigheten når de en gang var renset. 3 Men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder; 4 for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. 5 Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig; 6 brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. 7 Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om mig - for å gjøre, Gud, din vilje. 8 Idet han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer vilde du ikke ha og hadde du ikke lyst til - og de bæres dog frem efter loven - 9 så har han derefter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort for å innsette det annet, 10 og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.

Halleluja! Gud være takk for sin usigelige gave!

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

menigheten nytt liv sunnhordland

 

HJEM