Menigheten Nytt Liv har fått ny logo.Den nye logoen er utforma av Solveig Håvik Grønstøl, Bømlo. Vi syns den vart veldig bra. Navnet Nytt Liv uttrykker det vi ynskjer å gje folk, eit nytt liv saman med Jesus og saman i menigheten. Vi har valgt å bruke ei teikning av løvetann i logoen og det har mykje symbol i seg.  

Kvifor har vi valgt eit så utradisjonelllt symbol?

Det har fleire årsaker.

1.     Løvetannen veks i mest heile verda i ein eller annan art. Slik vil vi at det skal være. Heile verda er vårt virkefelt gjennom evangelisering og misjon. Den veks stort sett over alt der den har tilgang på sol. Slik er det med oss kristne også der Gud får kome til med sitt lys der vil vi vokse.


2.      Løvetannen er ein hardfør plante som ikkje er så lett å knekke. Tråkker du på ein løvetann, reiser den seg etter kort tid. Den veks rett igjennom asfalt, og tåler tøffe miljø som andre planter ikkje kan vekse i.

3.      Løvetannen er næringsrik og kan brukes i matlaging, te og i til kosmetisk bruk, og kan brukes til legemiddel for en heil rekke sjukdommer. Sjå meir på denne linken.

Slik vil vi at menigheten skal gi næring til omgivelsene, formidle åndelig mat og stille åndelig tørst. Ja sjølv utsjånaden forandres når Jesus kjem inn i livet. Og sist men ikkje minst vil menigheten formidle Guds kraft til helbredelse til mennesker vi omgås.

5.      Løvetannfrøa spreier seg lett i lufta og røttene er så seigliva at den minste bit av ei rot kan vekse ut til ein ny plante.  Derfor er løvetannen blitt eit symbol på overlevelsesdyktighet. Under krigen vart løvetannen symbolet for motstandsbevegelsen, og idag snakker vi om «løvetannbarn»: barn som har ein vanskelig oppvekst, men som klarer seg bra likevel.

      Det er også slik vi vil at menigheten skal fungere. Vi skal være fruktbare og vinne mange nye for Jesus. Vi skal være umulig å  tråkken ned eller "utrydde".

6.   Mange reknar løvetannen for å være ugras og vil absolutt ikkje ha han i hagane sine. At vi har valgt løvetannen som symbol har også ein snev av sjølvironi i seg. Vi vert vel aldri populære i verden og det seier Bibelen at slik vil det være. Men vi hr fått eit liv som vi ikkje kan teie stilt om. Derfor vil vi fortsette å breie oss ut i alle retninger.

      Du er velkommen til å finne ut meir om menigheten Nytt Liv Sunnhordland. Litt stoff finn du på desse sidene, men mest finn du ut ved å besøke oss å vere saman med oss. Ta gjerne kontakt, du finn informasjon på Informasjonssida.

 

 

 

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

HJEM