Ny tid på Fitjar
Som en kraftig plog i gammel jord har Gud virket på folket i Fitjar gjennom teamet fra EUTF.

To uker ble til 4 uker i løpet av vel en måned fra siste uke i januar.

Mange opplever at aldri har så mye skjedd blant de kristne her på så kort tid, som det som har skjedd her på disse ukene. Dette er vekkelse, eller kanskje en skal si oppvekkelse i ordets rette forstand.

 

Da vi som helt nystartet menighet i desember 2009 kontaktet Svein Nordvik og avtale en møteaksjon visste vi ikke hva vi egentlig ga oss inn på, men tenke at innen da ville vi være så mange at det ikke ville være noe problem. Da vi høsten 2010 måtte ta en endelig avgjørelse valgte vi på tross av at vi fortsatt ikke var så mange, å gå for opplegget.  Vi sendte ut signaler til de andre forsamlingene og bad om deres hjelp til å arrangere dette. De kom inn og hjalp oss mye med alt fra praktisk til sang og musikk, møteledelse og forbønnstjeneste. Tusen takk alle sammen. Dette gjorde til at møtene fikk et fellesmøtepreg uten å være det.

Svein sin direkte og uredde forkynnelse til omvendelse, helliggjørelse og utfordring til å leve et evangeliserende liv har tent folket i brann for Jesus. Hele teamet fungerer sammen på fantastisk måte. Nådegavene fungerer sterkt og samspillet innad og mellom teamet og menigheten har fungert på en utmerket måte.
Frafallne er kommet tilbake til Jesus, nye er blitt frelst og i løpet av ukene ble ni mennesker døpt med troendes dåp i vann. Teamet fikk også be til frelse med folk på gaten.
Som menighetsledere og menighet er vi dypt takknemlig til teamet og til Gud for disse ukene. Det har forandret landskapet her, det har forvandlet oss og gitt oss ny tro på at Gud vil gjøre mektige ting iblant oss.

Frank Håvik,

 

 


 
 

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

menigheten nytt liv sunnhordland

 

HJEM