Løft opp Jesu

Palmesøndag.

Joh 12:12-16. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.

 

På palmesøndag vart Jesus blir løftet opp då han sette seg på ein eselfole. Å ri inn i byen på eit esel var et uttrykk for at ein kom med fred.  
Også Abraham brukte eit esel når han var på vei for å ofre Isak. (1.Mos. 22. )

Den hendinga var jo eit bilde på det som skulle skje når Jesus vart ofra for våre synder.

Jesu vart også løfta opp ved at han vart hylla på vei inn til Jerusalem, sjølv om det var ein missforstått hyllest. 
Folket venta etter ein politisk og jordisk konge som skulle fri dei frå Romarane som okkuperte landet. Men snart skulle h
yllingsropa snu seg til KORSFEST, KORSFEST!

 

Også i dag snakker mange om Jesus som et ideal, moralsk forbilde, den første sosialist, mytisk person, fin historie.

Det er mange som vil ha Jesus på sin måte.
Eg har min Jesus på min måte. Eg trur på min måte.
Men, du kan ikke tru på din måte, eller på nokon andre sin måte. Nei vi må tru som Skriften har sagt.

 

Den som tror på meg som Skriften har sagt, sier Guds Ord.

Tru på Bibelens Jesus på Bibelens måte, så skal du bli frelst.

 

Joh 1:12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Å ta imot Jesus er å invitere han inn i livet. Du kan gjere det ved å be ei enkel bønn.

 

Kjære Jesus

No kjem eg til deg med mitt liv.
Eg innser at jeg ikkje kan frelse meg sjølv,
og at eg treng deg.
Velkommen inn i mitt liv.
 Fød meg på nytt ved din Heilage Ande.
Tilgi meg all mi synd,
 og rens mitt liv frå alt ureint.

Fyll meg med ditt liv
og hjelp meg til å leve for deg.
 Takk for at du no er min Frelser og Herre.
Amen

 

Om du ber denne bøna og meiner det i hjerte er du frelst ifølge Guds Ord. Det som er bra i fortsettelsen er å at du seier det til nokon og at du vert med i eit kristent felleskap. Ta kontakt med kristne du kjenner, eller send oss ein mail, så vil vi hjelpe deg.

 

 

Ynskjer alle ei god påske med Jesus i sentrum!

 

Frank Håvik

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

HJEM