Du er verdifull.   

 

Visste du at du er verdifull?

At du er så verdifull at Jesus ville dø for at du skulle bli frelst?

 Visste du at et frelst menneske har stor innflytelse?

I Jakobs brev 5:16 står det. Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.

 

Visste du at du kan forandre historien?
Slå opp i 4. Mosebok kap 14.11 ff

Moses var et menneske i den gamle pakt som forandret en hel nasjons historie.

 

Hva er det Gud ser etter når han ser på en nasjon?

Dens produktivitet og materielle standard? Nei

Politiske systemer? Nei


Når Guds øye farter over en nasjon så er det visse ting han ser etter. Derfor må vi se ting fra Guds side for å bedømme en nasjons tilstand.

 

Vårt land, er et land med en av verdens høyeste levestandard

Vi er ett av de rikeste landa i verden.

Vi har ingen utenlansgjeld, og vi har over 3000 milliarder på bok.

Men økonomisk rikdom imponerer ikke Gud. Gullet og sølvet hører jo Herren til seier Guds Ord.

 

Økonomi er ingen test på nasjonens tilstand.

2Krøn 16:9a For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.

 

Det Gud ser etter er tilstanden hos de rettferdige—de som er Guds barn. 

Han ser etter om der er noen å knytte kraftsbånd med.

Og han ser etter nasjonens hjerte, eller folkesjelen.

1Sam 16:7b  Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.

 

Gud ser etter de rettferdige, - de som er rettferdiggjort ved Jesu blod. Tilstanden i menigheten avspeiler nasjonen.

 

Matt 5:13-14 Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

 

Luk 11:33 Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under en skjeppe, men i lysestaken, for at de som kommer inn, kan se skinnet av det.

 

Den enkelte kristne og menigheten er saltet og lyset i nasjonen.

Vi er alle kalt til å være historeforandrere.

 

Mister saltet (de kristne) sin kraft eller slokkes lyset går det ille med nasjonen. Saltet er viktig for en nasjon.

 

Se på Russland. 70 år med kommunisme ødela et helt folk og brakte forråtnelse inn i nasjonen.

 

Menigheten her og de andre meninghetene på stedet skal være lys og salt i Sunnhordland.

Over alt hvor vi ferdes, skal vi hindre at samfunnet går i oppløsning og råtner.

 

Husk at en rettferdig har mye mer kraft i seg til samfunnsforandring enn mange urettferdige.

 

Jak 5:16 Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.

 

Hva betyr det å være lys og salt? Det betyr mellom annet at

vi skal være Guds talerør i den tiden vi lever i.

Vi vet at det stunder mot avsluttning av denne tidsalder.

 

Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Matt 24:6-8

 

Som menighet skal vi være som byen på fjellet, som ikke kan skjules. Vi skal være et klart lys og en klar stemme

 

Som enkeltpersoner skal vi være:

 

Lys og salt på vår arbeidsplass, vårt nærmiljø, i vår familie

og slekt.

Som menighet er vi kalt til å forandre samfunnet rundt oss.

Det gjørs ved å være grunnfestet i Jesus, i hans Ord og i hans plan med våre liv.

 

Det gudommelige saltet hindrer forråtnelse, det renser, det smelter is, det skaper tørst og åndelig hunger etter Gud og hans løsninger.

 

Er vi som Guds barn sløve og sovende får vi en sløv nasjon som blir et lett bytte for Djevelens taktikk.

Vil du være med på Guds seierlag eller ikke?

Er du frelst eller er du fortapt?

Jesus kom for å dø for all din synd og sykdom

 

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:4-5

 

  
 

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

menigheten nytt liv sunnhordland

 

HJEM