Heim


Denne siden er for tiden i hvilemodus.

Se spalten til høgre for generell informasjonNytt Liv Sunnhordland Bli ein aktiv del av menighetsfamilien!

No er det tid for å kople seg på og bli ein aktiv del av menighetsfamilien! Vi treng folk med ulike talenter, nådegaver, kall og interesser. Det er plass til alle som vil ta del i visjonen og misjonskallet.


Menighetsliv er mykje meir enn å gå på møter. Gud har ein plan for livet ditt som omfatter heile livet. Å komme inn i hans plan er det beste  som kan skje deg.

Å bli frelst betyr også at du blir ein del av Jesu kropp som er menigheten.

Vi treng medarbeidere på mange områder som Sang og musikk, barne og ungdomsledere, menighetsplanting, teamteneste. Folk med datakunnskap, filminteresse, lydteknikk, m.m.og det er mange praktiske oppgåver som treng fyllast i ei menighet.


Vil du vite meir om menigheten Nytt Liv Sunnhordland?

Ta kontakt med pastorparet Kristin og Frank Håvik

92423048PROGRAM FRAMOVER


BETANIA

Vi beklager at denne siden for tiden ikke er ukentlig oppdatert


For eksakt informasjon ring pastor på 92423048


Vi har fast gudstjeneste annenhver søndag ettermiddag kl 17:00.Hver onsdag kl 19.00 er det møte med

bønn/forbønn, vitnesbyrd, samtaler og trening i bruk av nådegaver