Ny BOK OM MENIGHETSPLANTING

Nå er boken om praktisk menighetsplanting kommet.

Nå er endelig boka kommet som jeg har arbeidet med i flere år.

 

Da jeg startet med menighetsplanting for 18 år siden savnet jeg en bok som tar for seg både de åndelige som vel de praktiske sidene av det å plante en ny menighet. Det fant jeg ikke den gang, og siden har jeg heller ikke funnet akurat det. Men nå har jeg tatt tastaturet i bruk og skrevet en bok som jeg håper vil være til hjelp og inspirasjon. Her deler jeg gode og dårlige erfaringer, åpenbaringer og vitnesbyrd. Boken er grundig underbygget med Guds Ord.

 

Boken tar for seg temaet og belyser både de positive og negative sidene ved å plante nytt. For deg som har pionerblod i årene, eller som er på leting etter en ny måte å tenke menighet tror jeg boken er midt i blinken. Også de som står midt i en etablert menighet som trenger å fornyes, vil finne mye åpenbaring, erfaringer og praktiske tips.

 

Boken dekker grundig den menighetstenkning som vi selv bygger menighet etter akurat nå på Fitjar. På to år er menigheten i ferd med å reise seg og den vokser til. Mennesker har blitt frelst og lagt til menigheten, og trivselen i menigheten er veldig god.

Boken inneholder også en rekke maler til bruk i menighetsetablering. Bare de vil spare en menighetsetablerer for utallige timer. Malene kan endres og/eller brukes fritt for dem som kjøper boken. Boken kommer i et begrenset opplag og er på ca 195 sider og har paperback/softcover, med blank folie utanpå.

 

Takk til dere som har hjulpet underveis med innspill og korrekturlesing. Takk til mine gode venner og kolleger Kjell Haltorp og Svein Johnsen. Dere har vært og er til stor oppmuntring og støtte. Gud velsigne dere!

 

Du får den tilsendt for
kr 195,- + porto (kr 20,- pr. bok)


Bestill på mail
frank.havik@gmail.com
eller på telf 92423048


Forord av Frank Håvik

Denne boken er dedikert deg som lengter etter å se et nytestamentlig menighetsliv i praksis.
”Bryt deg nytt land” er blitt til over lang tid. Det har egentlig vært en prosess som jeg har vært igjennom siden jeg ble frelst som 15 åring. Kallet til heltidstjeneste fikk jeg som 16 åring, og allerede i 20 årene var jeg veldig opptatt av menighetsplanting.

 

Sommeren 2005 begynte jeg å skrive denne boken, og den ble til litt etter litt. Vinteren 2012 startet jeg en skriveprosessen igjen, og boken ble da til det den er blitt i dag.  Kanskje synes du den er for lite utfyllende under enkelte punkt. Men hensikten er ikke å si alt om alle ting, men å gjøre stoffet så lett tilgjengelig at det blir praktisk og matnyttig. Boken har to deler. Den første delen er inspirasjonsdelen. Deretter følger ressursdelen, som innholder maler og eksempler. For den som skal starte nytt arbeid, kan den siste delen spare en for mye arbeid. For den som har kjøpt boken kan malene benyttes fritt til eget arbeid. De kan omarbeides etter eget ønske.


Takk til min kone Kristin som er mitt faste og trofaste team. Hun har stått med i medgang som i motgang, og vært et korrektiv og en støtte gjennom hele tjenesten.
 Jeg ønsker med denne boken å være med og sette i gang nye tanker og gode prosesser i livet ditt. Lykke til med pionertjenesten, og Guds velsignelse over deg og tjenesten for Herren!

 

Hilsen Frank Gunnar Håvik,
pastor og Herrens tjener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2012 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

HJEM

 

Se hva Kjell Haltorp og Svein Johnsen skriver om boka.

 

Fra forordet av Kjell Haltorp


..................Boken ”Bryt dere nytt land” er et godt verktøy til hjelp og undervisning i hele vårt kristne liv, men spesielt til dem som er interessert i menighetsplanting og husmenigheter. Her deler de mange gode råd om hvordan de starter og arbeider med menigheter. ............................ Jeg kan anbefale boken på det varmeste.
Må den bli deg til hjelp og inspirere deg til å være med å bygge Guds menighet.

Kjell Haltorp

Pastor og misjonsleder
Reach the nasjons
www.reachthenations.net

 

Fra forordet av Svein Johnsen
Det er bare en glede for meg å kunne anbefale boken
”Bryt dere nytt land”.  
.................................. Håndboken er inspirerende og nyttig og svært lærerikt for den som har en kallelse til å starte menighet og for dem som vil være delaktig i menighetsplanting.

 

Vi trenger apostelembeter som er i funksjon i denne tid. Vi trenger å bygge nye menigheter over hele landet. Nøkkel til vekkelse er å be med en til frelse, og deretter å følge han/henne opp.  Nøkkelen til suksess er å ta ansvar for sitt eget kall og nøkkelen til velsignelse er å ta ansvar å gjøre det Gud viser en.

 

Svein Johnsen, forkynner, sanger
og TV-medarbeider i TV-Visjon Norge

 

 

Noen spissformuleringer fra boken


Det finnes bare en grunn til å starte nye menigheter; nemlig at mennesker skal bli frelst og disippelgjort.

 

”Lar vi tradisjoner og sedvane være det som leder oss, blir menigheten snart et museum for fortidens vekkelser, mer enn en fødestue for åndelige barn”

 

”Dersom vi alltid skal gjøre som vi pleier, blir menigheten til sist en pleiepasient!”

 

Tilbakemeldinger på Boka

Jeg har fått mange postive tilbakemeldiger på boka så langt.
Alle siser at boka er lettlest, inspirerende og praktisk. Det er nettopp det jeg har lagt vekt på.

 

Her er en noe lengre tilbakemelding jeg fikk. Har klippet bort litt som ikke direkte hadde med boken å gjøre.Hei. Ville bare si at jeg har lest ut boken. Den var veldig lettlest og kjempeinntresant! Mye nyttig og lese der. Så selv om jeg ikke har tenkt på menighetsplanting, så er det en bok jeg vil og kan anbefale til alle!!!
Hva lærte jeg av boken ?
Hmm. Kjente klart igjen ting som ikke fungerer i vår menighet. En bekreftelse hva jeg har tenkt og sagt noen ganger. Så godt og lese hvordan en menighet kan og skal fungere! Og absolutt var det mye og lære her, eksempler på hva som kan være til hjelp f.eks. med hjemmeside, plakater, lokalaviser osv. Du skriver endel om hvordan menigheten ikke skal være, men også om hvordan menigheten bør og skal være! Og der kjenner jeg meg igjen, sammen med mange andre, at vi lengter etter en forandring i menigheten,en levende menighet. Med nådegaver i funskjon, åpen og fri. A
bsolutt en kjempebok, som trygt kan anbefales! Har anbefalt den selv til noen, men må får gjort det enda mer.

NN, Rogaland