Forbønn

Forbønns-tjeneste frelse og helse


Vi opplever stadig at folk ringer oss og ber om forbønn. Noen av dem har tatt imot Jesus som sin frelser, og ganske mange gir tilbakemelding om at de opplever at Gud har helbredet dem for ulike sykdommer og plager. All ære til Jesus som helbreder!


Gjennom flere år har vi hatt en uorganisert forbønnstjeneste. Mange har etter hvert ringt oss, og mange gir positiv tilbakemelding om at Gud rører ved dem til helbredelse når vi har bedt for dem. Siden mai 2009 har vi forsøkt å registrere de som ringer oss og som gir tilbakemelding. Det viser seg at mange gir tilbakemelding om at Gud har hjulpet dem til en bedring eller total helbredelse.


Jeg spurte en mann som har ringt flere ganger de siste årene om han får bønnesvar. Han svarte jo, - hver gang. Det samme sa en dame som har ringt mange ganger for seg selv eller slektninger. Hver gang skjer det noe sier hun. Det er sterkt å få slike tilbakemeldinger og det gir tro og håp for flere. Denne tjenesten tar en god del kapasitet. I tiden som kommer vil vi derfor forsøke å å systematisere dette mer. Det gjør vi ved å registrere navn og adresse, bønnebehov, tilbakemelding.


I menigheten har vi flere som ber for syke.


Pastorparet har en forbønstjeneste som er organisert gjennom helbredelse.org