Forbønns-tjeneste Frelse og helse

Vi opplever stadig at folk ringer oss og ber om forbønn. Noen av dem har tatt imot Jesus som sin frelser, og
ganske mange gir tilbakemelding om at de opplever at Gud har helbredet dem for ulike sykdommer og plager. All ære til Jesus som helbreder! 

 

Gjennom flere år har vi hatt en uorganisert forbønnstjeneste. Mange har etter hvert ringt oss, og mange gir positiv tilbakemelding om at Gud rører ved dem til helbredelse når vi har bedt for dem. Siden mai 2009 har vi forsøkt å registrere de som ringer oss og som gir tilbakemelding. Det viser seg at mange gir tilbakemelding om at Gud har hjulpet dem til en bedring eller total helbredelse.

Jeg spurte en mann som har ringt flere ganger de siste årene om han får bønnesvar. Han svarte jo, - hver gang. Det samme sa en dame som har ringt mange ganger for seg selv eller slektninger. Hver gang skjer det noe sier hun. Det er sterkt å få slike tilbakemeldinger og det gir tro og håp for flere. Denne tjenesten tar en god del kapasitet. I tiden som kommer vil vi derfor forsøke å å systematisere dette mer. Det gjør vi ved å registrere navn og adresse, bønnebehov, tilbakemelding.

Når vi nå flytter over til Stordøya vil vi samtidig opprette en mulighet for folk til å komme å få forbønn.

Mange som ringer spør hva det koster å få forbønn. Jeg svarer at det er gratis, og slik vil vi at det skal være. Men vi ønsker å legge til rette for at den som vil, kan støtte arbeidet på frivillig basis. Vi vil derfor sende ut et nyhetsbrev med en giro vedlagt slik at folk  an støtte med en gave.


Forbønnsnummer: 924 23 048 (Frank Håvik) 


 
 

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland © 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

HJEM