".....en Oase av
Guds kjærlighet
og nåde"

 Direktesending på
Nytt Liv WEB-TV

 

Frelste 2013


  I fjor 26 frelst !
I år hittil 28 frelste

I oktober hittil 4

Gled dere med oss, og bli utfordra til å være med å vinne mennesker for Jesus!
Her vil vi legge ut fortløpene
antall personer som vi i
menighetsfellesskapet Nytt Liv Sunnhordland og Nytt Liv Suldal, 
har fått lede
til frelse og be til frelse med.
Det betyr ikke at vi med
100 % sikkerhet kan si at de er frelst. Bare Gud har den fulle oversikt over det.

Det skjer

Her finn du informasjon om 
møter i menigheten
Nytt Liv og i menigheter
vi besøker.

Alle er velkommne på
møter og husmøtene
uansett tilhørighet.

 

......................................

Husmøter Fitjar

Annakvar Onsdag.
Meir kjem etter kvart.

......................................

Ambassaden

 

9. oktober kl 19.00
Inspirasjonsmøte med Olav Dahl

13. oktober. Ikkje møte på grunn av Hauststemne på Sand

20. oktober kl 19.00 Kveldsmøte

23. oktober kl 19.00 Vekkelsesmøte
Halvard Hasseløy

27. oktober kl 11.00 Formiddagsmøte

3. november kl 19.00 Kveldsmøte

10. november kl 11.00 Formiddagsmøte

17. november kl 19.00
Kveldsmøte 24. november kl 11.00 Formiddagsmøte med Maria Lura

 

......................................

Betania i Øvrebygda

6. november kl 19.00
Bibel/bønn og fellesskap

20. november kl 19.00

Møte med Maria Lura.

......................................

Møter andre stader der vi deltar frå menigheten

11.-13. oktober Suldal kulturhus
Hauststemne på Sand i Ryfylke. Dette er meighetsweekend saman med Nytt Liv Suldal, Salem Sauda og folk frå Telemark.
Meir program kjem etter kvart.


30. oktober Fellesmøte på Fredheim saman med Ebenezer.
Gordon Tobiassen

31. oktober Fakkeltog for de forfulgte kristne. Lovsangskveld i Stord kyrkje. Fellessamling saman med dei fleste menighetane på Stord.


......................................

Møter med team frå menigheten og møter der Kristin og Frank Håvik
deltar på utenom Stord/Fitjar

 

 

Gransherad Telemark
25.-26. oktober

 

27. oktober kl 11.00

Pinsemenigheten Betel Åmotsdal

27. oktober kl 18.00
Pinsemenigheten Filadelfia Biri

 

 

 

Vellukka møteaksjon med Evangeliet ut til folket.
Vi var så heldige å få besøk av teamet frå Evangeliet ut til Folket. Det er 2 1/2 år sidan vi hadde besøk av dette teamet på Fitjar.  Alle møta var på Ambassaden som også var base for evangelisering.

 

Teamet var på besøk hos Nytt Liv Suldal på Sand tirsdag 1. oktober og 2 vart frelst denne kvelden.

 

Fire av møta vart sendt direkte på Nytt Liv WebTV fredag, laurdag og søndag. Du kan sjå opptak her; Følg denne linken

 

Hauststemne på Sand 11.-13. oktober

Menigheten Nytt Liv Suldal skal arrangere hauststemne i samarbeid med Menigheten Nytt Liv Sunnhordland 11. - 13.oktober 2013.

 Me får bidrag av kjente evangelister Viggo Wilhelmsen og Svein Johnsen (kjent frå bl.a. Visjon Norge) og pastor Frank Håvik og Salem Pinsemenighet Sauda.

 

Vi får også besøk av songgruppa Godt Nytt frå Øyfjell i Vest-Telemark.   

Arrangementet starter fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag på Kulturhuset på Sand. 

 

Her finn du meir opplysninger

 

 

Det veks i menigheten Nytt Liv Suldal.
Det kjem stadig gode rapporter frå Nytt Liv Suldal. På møtet laurdag kveld vart ei ung dame frelst og døypt, og ei til vart døpt. Begge går inn i menigheten i tilegg til ein person til.


Innholdsrik haust i menigheten Nytt Liv Sunnhordland.
I Nytt Liv treng vi ikkje å ha oppstartingshelg på hausten sidan vi har heilårsdrift og har hatt program i heile sommar. Det blir ein del endringar i haust. Mellom anna kjem vi til å ha søndagsmøter stort sett kvar søndag på Ambssaden i Sagvåg. Vi vekslar mellom formiddag kl 11 og kveld kl 19. Husmøta kjem i gang igjen, og det vert også nokre kveldar på Betania i Øvrebygda.

Vi får ein del besøk utanfrå i haust. Nils Gustav Johnsen, Olav Dahl, Halvard Hasseløy, Maria Lura, Jan Eriksen, Solveig og Ingolf Grønstøl, Focus kvartett, og fleire. Nokre er kjende frå før, mens andre skal vi bli kjent med etter kvart. I tillegg vert det møteaksjon med Svein Nordvik og team 2.-6. oktober.

 

 

Høyr ein sterk tale frå møte i Hundvåkøy kyrkje 16. juni 2013

(Klikk på linja under)
Jan Eriksen forkynner Guds Ord.

 

 

På Nytt Liv Webtv kan du sjå opptak frå møta på Ambassaden fredag 14. og lørdag 15. juni Gå inn på denne linken og klikk på gjeldende arrangement.

Nytt Liv webtv- vekkelsesmøter Ambassaden

 

Stor feiring av nye lokaler for Ambassaden
Laurdag feira menigheten Nytt Liv Sunnhordland at Ambassaden fekk nye lokaler i Sagvåg. Menighetsfolk, gjester frå andre menigheter og andre var samla på ettermiddagen laurdag 15. juni. Det vanka mange godord for lokala og mulighetene dei gir til ein utadretta innsats. Laurdag kveld var det så klart for vekkelsesmøte med Jan Eriksen, og enda meir folk fyllte opp lokala. Ei sanggruppe frå Sion Mosterhamn inntok podiet og fyllte lokala med lovsang. Jan Eriksen fortalde frå arbeidet han står i når han reiser i mange av verdens verste fengsler, og han forkynnte evangeliet. To kvinner tok imot Jesus denne fine laurdagskvelden

 

 

To døypt og ein teken opp i menigheten på søndagsmøte på Betania i Øvrebygda søndag 9. juni.
To nyfrelste let seg døype, og ein vart teken opp i menigheten på søndagsmøtet. Det er alltid kjekke anledninger begge deler. Velkommen til søndagsmøte.

 

Nytt Liv Sunnhordland etablerer seg med menighetssenter i Sagvåg.

 

Sidan 1. oktober har menigheten leigt lokaler i Sentrumsbygget midt i Sagvåg sentrum. Etter at eigedomen vart kjøpt opp av Aktivum eiendom as var det klart at vi kunne få leige heile hovedetasjen som er i underkant av 200 kvm.

 

Eit positivt menighetsmøte bestemte seg for å gå for dette. Vi er allereie i gang med oppussing av deler av lokalet. Søndag 12. mai var det siste møtet i lokalet før vi sette i gang med ombygginga frå den 13. mai. Nytt kjøkken, handicaptoalett og helbredelsesrom vert noko av det som det no vert plass til. 8. juni kl 15 vert det Auksjon og Basar i lokala til inntekt for nytt kjøkken.

 

FRIHET & FRELSE!

Søndag 28. april kl 19.00 hadde vi et spesiellt møte på Ambassaden. Planen var å sende direkte, men store tekniske problemer med bredbåndtilgangen gjorde det umulig å gjennomføre heile sendinga.
Vi tok opp sendinga og

Her kan du sjå opptak

 

 

 

Kraftfullt møte på Sanitetshuset på Sand
Menigheten Nytt Liv Suldal hadde sitt andre møte i eigen regi på Sanitetshuiset søndag 28. april kl 12. Det kom godt med folk på møtet og ei ung kvinne tok imot Jesus som sin Frelser på møtet. Etter møtet var det dåp der både ho som vart frelst og ein til vart døypt i vatn slik Bibelen foreskriv det. Det var sterkt å sjå den forandringa som skjedde med dei to ved at dei var lydige mot Guds Ord.

 

 

 

 

Sjå opptak av open undervisning med Nils Gustav Johnsen 24. april. Tema: Israel og Jesus gjenkomst.

 

Leksjon 1: Israel i lys av det profetiske ord

Leksjon 2: Jesu gjenkomst

 

 

 

 

Då er det offesiellt:
Menigheten Nytt liv Sunnhordland er no blitt ein del av nettverket
De Frie Evangeliske Forsamlinger DFEF.

For vel eit år sidan starta prosessen med å slutte seg til Frie Evangeliske forsamlingar. Det kjennes bra og riktig og vi trur det er bra å stå tilknytte eit menighetsnettverk. Les meir her

 

Fellesmøter/Misjonsmøter saman med menigheten Eben Eser på Leirvik

Ambassaden i Sagvåg
Fredheim på Leirvik
fekk b
esøk av misjonærane Milton og Zoraide Campos som har virka som misjonærer i Portugal og Spania i mer enn 20 år.

 

Opptak frå møtet på Ambassaden 13. april kl 15.00


 

 

 

 

30-40 vart med på menighetstur til menigheten Sion Mosterhamn søndag 7. april

 

 

 

 


 

 

 

 

Sjå redigert video frå møtet

 

Menigheten var innvitert til menigheten Sion Mosterhamn for å ha søndagsmøte denne dagen, og riktig mange vart med.  Folk fra Nytt Liv Suldal kom også og var med denne dagen. Mange var framme og hadde vitnesbyrd og presenterte også Nytt Liv Sunnhordland på ein fin og god måte. Frank Håvik forkynnte Guds Ord, og Kristin Håvik og Geir Vik leda an med musikken saman med Håkon Tolås frå vertsmenigheten. Det var god stemning og god kopling mellom menighetane. Mange gav uttrykk for at dei ynskte meir kontakt.
 Sion Mosterhamn

 

 

 

Påske, - kva er det for noko?
Av: Irma Weerstand, lokal leder av Nytt Liv Suldal.

Ferie?
Påskeegg?
I heia på fjellet?
Eller...HÅP og FRIHET?

Kvifor feirar vi påske, og kvifor har vi så mange fridagar før påske?
Les meir her

 

 

Nytt Liv Sunnhordland og Nytt Liv Suldal
vert ein del av nettverket DFEF

Kun formelle ting gjenstår før menigheten Nytt Liv Sunnhordland og den nyplanta menigheten Nytt Liv Suldal vert ein del av nettverket De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Vi har opplevd ein positiv mottakelse, ikkje minst frå menigheten Ebenezer på Leirvik og menigheten Sion på Mosterhamn. Begge dei er ein del av nettverket. Seinare kjem vi tilbake til ein meir offesiell markering av dette. Årsmøte i Nytt Liv Sunnhordland vedtok 17. mars å slutte seg til dette pinsenettverket. Frå før var det knappe 70 menigheter og grupper som er med.


Omsorgshelg med Berit Sundet Olsen
22.-24. mars

Denne helga fekk vi besøk av Berit Sundet Olsen. Ho er ein kjent og kjær forkynnar som har mykje å gje. Særleg innan det som har med gjennopprettelse å gjere. Gud kan gjenopprette det som har gått gale i livet dersom vi vender oss til han med våre problemer og nederlag.

Det var fullt hus på Ambassaden i Sagvåg både fredag kveld og laurdag ettermiddag. Møtehelga vart avslutta på Fitjartun. Litt mindre folk på søndag, men det var også svært mange som følgte møtet på web-tv. 

 

 

 

Her er opptak frå fredag kveld på Ambassaden 

Her kan du sjå talen frå søndag 24.3. på Fitjartun

 

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland har fått sin første knoppskyting.

Den 23. februar vart menigheten Nytt Liv Suldal skipa på Sand i Suldal kommune. Etter ein del samlinger frå november og fram til januar var det klart at det var grunnlag for å etablere ein eigen menighet med base på Sand. Dette vert den fyrste, og dermed forløpig den einaste frimenigheten i kommunen.

Torsdag 21. mars reiste eit stort team frå Stord/Fitjar innover og vart med på det første offentlige møtet på Sand bedehus.  Pastor i begge menighetane blir Frank Håvik, men etter kvart vil menigheten i Suldal ha eige lederskap og pastor. Det er med stor forventning vi går videre med denne menighetsplantingen. Menigheten blir heilt frå starten av tilknytt nettverket De Frie Evangeliske forsamlinger, slik også Nytt Liv Sunnhordland blir frå april av. Lokale kontaktpersoner og ledere i Nytt Liv Suldal er Irma og Alwin Weerstand.(bildet) Dei er innvandrar frå Nederland og dei er eit flott par med gode ledaregenskaper og eit stort hjerte for folket i Suldal.

 

 

Gitarkurs i regi av menigheten Nytt Liv Sunnhordland.

Klikk på bilde for mer info

 

 

 

 

19 frå disippelskulen var på teamtur
i helga 8.-10. mars.

Heile 19 frå disippelskulen var pp teamtur til Vesttelemark (7) Ølen (7) og Ørsta (5). Dette var ei praksishelg der deltakarane måtte ta seg fram på eiga hand, planlegge og gjennomføre det dei skulle være med på. Etter tilbakemeldingane vi har fått  har det gått heilt topp. Det vart meldt frå Ørsta at ein eldre mann på over 90 år, og ei vaksen dame tok imot Jesus på laurdag føremiddag.

 

 

 

Fra fengselsfugl til fengselsevangelist!

Evangelist Jan Eriksen besøkte Ambassaden lørdag 9. mars og vitnet og forkynnte sammen med redaktør Finn Jarle Sæle i avisa Norge Idag.
Han kjem tilbake til området 12.-16. juni

 

Her kan du sjå kva dei delte på Ambassaden.

 

Evangelist Jan Eriksen, som blant annet er kjent fra Norge IDAGs sommerstevne på Bildøy, har en utstrakt evangelisttjeneste gjennom organisasjonen Street Ministries, der han blant annet beveger seg inn i noen av verdens verste fengsler og vitner om det Gud har gjort for ham.

 

Eriksen var i sin tid en av Bergens farligste menn, og herjet i byens underverden som både hallik og hardbarket kriminell. Han var fryktet langt inn på Bergen politikammer, og hadde allerede i unge år en lang kriminell løpebane.

 

 

Gratulerer Hege og Terje!
Laurdag 2. mars var det klart for vielse igjen på Betania. Hege Olausen og Terje Andreassen vart vigde "til rette ektefolk å være" som det heiter. Etter vielsen var det bryllupsfest for slekt og venner på Ambassaden i Sagvåg. Ein kjempeflott dag, for å feire eit kjempeflott par. Dette er 4. paret som har funne kvarandre i menighets-fellesskapet på under 2 år, så dette er spesiellt for oss og veldig kjekt. I tillegg har også Karl Ivar Svane gifta seg med sin Malene. Karl Ivar er også medlem i menigheten.

 

 

Her er dei andre.

     

Frå venstre Berit Og Jan Åge Bernes mai 2011, Eva og Einar Vikanes mars 2012, Malene og Karl Ivar Svane juni 2012, Ellen og Jørund Aarekol sept 2012

 

 

Kjempeflott Vennekveld på Ambassaden

Fredag 1. mars inviterte menigheten til Vennefest på Ambassaden. Det vart fullt hus og stor stemning då festkledde folk fyllte opp Ambassaden.Kristi og Gjert Tolås frå Haugesund stod for musikk og underholdning og på tilbakemeldingane å dømme var dette ein sers vellukka kveld.

 

Opptak fra møte på Betania 24. februar.
Frank Håvik underviser

  

Maritastiftelsen 
besøkte Stord/Fitjar

Eit team frå Maritastiftelsen var på besøk hos oss i dagane 14.-17. februar

 

Det vart sterke og gode møter på Ambassaden kafe i Sagvåg frå torsdag til laurdag. På søndag ettermiddag  var Jan Dørum og teamet møte på Fitjartun i Fitjar sentrum. 

 

Det var også direktesending på Nytt Liv Web-TV søndag ettermiddag.
Opptak frå sendinga på søndag finn du her.
Søndag 17.februar kl 17 

Klikk på bildet når du kommer inn på siden til Livestream


Opptak
Møtet den 14.februar på Ambassaden
Møtet 15. februar på Ambassaden
Undervisning 16. februar på Ambassaden

 


 

 

Intervju med Ingrid Pedersen Tveita frå Sand
Laurdag 26. januar fekk Ingrid oppleve det ho hadde lengta etter ei stund, nemlig å bli døypt på bibelsk vis i vatn med full neddykkelse. Det var meir utfordrande enn for dei fleste, sidan Ingrid sit i rullestol. Men menigheten Nytt Liv viste råd og Ingrid vart døypt. Før dåpen hadde Ingrid slite med smerter i ryggen, men då ho vart løfta ut av vatnet var alle smertene borte. Gud hadde lekt henne. I løpet av helga vart 2 andre også døypt på Fitjar. Ingrid vart intervjua av Anne Mulvik Kvalsvik. Kamera: Finn Audun Andreassen.
Her kan du sjå intervjuet.

 

 

Flott møtehelg med Viggo Wilhelmsen

Det vart ei flott møtehelg med Viggo Wilhelmsen. Viggo har alltid mykje å gje i forkynnelsen. Godt med folk var det på alle samlingane, sjølv om ein del av dei i menigheten var forhindra frå å komme på enkelte møter. Tre vart døypte i løpet av helga, ein av dei vart frelst for få dager sidan.

Her kan du sjå undervisninga frå laurdag ettermiddag

2 av samlingane vart sende direkte og dei kan du sjå her.

FREDAG KL 19   SØNDAG KL 17

 

God menighetsplantingskonferanse
Helga 11.-13. januar arrangerte menigheten ei konferansehelg med fokus på vekkelse og menighetsplanting. Terje Liverød, frå Tønsberg og Frank Håvik var hovedtalere. Samlingane og undervisningen vart sendt direkte og etter tilbakemeldingane å bedømme var det eit populært tiltak.
Fleire kunne også vitne om at dei vart helbreda i løpet av helga.
Du kan sjå opptak frå konferansen her

 

Mange søkte forbøn på møte på Sand søndag 6. januar
Team frå Nytt Liv Sunnhordland har hatt ei rekke møter på Sand dei siste 2 månadane. Søndag 6. januar reiste vi innover igjen. Møtet vart overført direkte på NYTT LIV WEB-TV

 

Her kan du sjå opptak frå heile møtet.

Sjå link her

 

 

 

Flott julefest på Betania i Øvrebygda
laurdag 29.desember
Det vart ein fin julefest på Betania laurdag kveld. Terje Andreassen leda festen frå start til slutt. Pastoren talte, og Kristin Håvik og Geir Vik leda forsamlingen i kjente og kjære julesanger. Fire nye medlemmer vart ynskt velkommen i menigheten. Sist men ikkje minst hadde fleire ordna med kaffi, mat og julekaker. Så vart det samtale og fellesskap fram til midnatt.

 

 

To tok imot Jesus på Sand i Ryfylke
2 vaksne tok imot Jesus som sin Herre og Frelser på møtet på Sand Bedehus søndag 16. desember. Tilsaman 8 frå Nytt Liv Sunnhordland tok turen innover og var saman med folk frå Sand denne søndagen. Finn Audun Andreassen var med og sørga for at eit 60 tals andre fekk med seg møtet på direktesendinga på Web-TV. No har vi fått tak på opplegget, og ved hjelp av litt nytt sendeutstyr kan vi no sende i god kvalitet. Denne gongen sendte vi i normal kvalitet, men vi kan også sende i HD-kvalitet.

Du vil finne opptak av sendinga ved å klikke på denne lenka.

 

Sjå kafemøte med Glenn Wik og team frå Haugesund på Ambassaden 9.desember Link her

 

Kjempe-suksess med open dag på Ambassaden
Mykje folk om innom på Ambassaden på laurdag 1. desember, og det var mange lovord å høyre om tiltaket vårt. Vi får håpe det gjer at Ambassaden vert ein god samlingsplass i fortsettelsen. Folk i alle aldrer kom innom og ute var det pølsegrilling og vaffelsteiking. Anledninga var at Sentrumsforeninga i Sagvåg har invistert i ny julegate og eit skulekorps stillte opp og spelte i anledninga at lyset vart tent i juletreet.

 

 

 

 

 

Møtehelg med Bjørn Bergmann

Vi var så heldige å få besøk av den kjente forkynneren Bjørn Bergmann i november. Bjørn var hovedtaler på fellesmøta i Øvrebygda i 2007 og han er ein erfaren forkynnar som er godt likt av alle. Møta var på Øvrebygda skule. Bjørn underviste også på Disippelkurset på laurdag den 17. nov. Det var mange positive tilbakemeldingar å få for helga. Gud viste oss ting gjennom Bjørn Bergmann sin forkynnelse.

 

Mer om Bjørn Bergmann..

 

 

 

 

Sten Sørensen jr. talte på Fitjartun onsdag 7. november
Sten sørensen jr. tok forsamlingen med storm. Han hadde ein drivande god og engasjert tale om forsoningen. 

 

Les meir om Sten Sørensen jr i denne artikkelen.

 

 

 

 

 


Kjempeflotte samlingar på Ambassaden med Evangelist Pål Pedersen
I helga 26.-28. oktober inviterte menigheten Nytt Liv til møter med Pål Pedersen.


 

 


Pål er grunnleggar og dagleg leiar av misjonsorganisasjonen Mission Revival.  Han er oppvaksen i pinsebevegelsen, men tok ei avgjerd om å bli ein kristen 23. februar 1992. Dette førte med seg ei dramatisk endring i livet hans.  Han tok til på Livets Ords bibelskule i Uppsala, Sverige, same året.  Etter 2 år der tok han til å reise som forkynnar. Det fyrste årene fungerte han som assistent for etablerte forkynnarar, før han i 1996 starta si eiga teneste.  Som evangelist har han samarbeida med mange store internasjonale tenester som Italy for Christ, Ungdom i Oppdrag og Troens Bevis Verdens Evangelisering i Sarons dal.

Pål har forkynt i mange land rundt om i verda, men fokuset for arbeidet som evangelist er no er Europa.  Pål har en kommunikasjonsform er prega av begeistring og humor, noko som gjer at han har appell hos mange ulike menneske i de fleste miljø.  Påls evne til å kunne formidle faglig kompetanse gjer at han også blir brukt i næringslivet som foredragshaldar og kursleiar.


 

Pål underviste på Disippelkurset
Mer om Pål her

 

Kjempeflott kafèmøte på Ambassaden søndag.

Det vart eit sterkt og innholdsrikt møte på Ambassaden søndag 21. oktober. Jorunn og Arne Andersen. Dei hadde også med ein mann som heiter Oddvar. Han hadde eit kjempesterkt vitnesbyrd.

 

 

 

 

Spørsmål & svar om Nytt Liv Sunnhordland
Mange går sikkert med spørsmål om Nytt Liv Sunnhordland som dei ynskjer å få svar på. Her er ein del spørsmål og svar, og har du fleire kan du sende oss ein mail.
Spørsmål & Svar

 

 

 

Mykje folk på møtet på Fitjartun med Halvard Hasseløy onsdag 24. oktober
Mange frå eit stort område var møtt fram for å høyre Halvard Hasseløy tale på Fitjartun. Halvard talte godt og la også frsm nøden han opplever i Ukraina. Forsamlingen samla inn over 10 500 kr som skal gå til mat for nødlidende familier. Møtet vart også sendt direkte på web-TV.

 

 

Forløpige opningstider for Ambassaden.

Ambassaden har ope
tirsdag frå 11-15,
torsdag fra 13-16 og
laurdag frå 12-15

Her kan folk komme å ta seg ein kopp kaffi med vaffel til, finne nokon å prate med, eller om dei vil få personleg samtale og forbøn. Laurdag ynskjer vi å innføre ein tradisjon med laurdagsgraut der folk kan komme å ete graut og betale det dei synest er passe. Sist laurdag var det mange som kom innom.

 

Vellukka oppstarthelg for Ambassaden.

Laurdag og søndag var det oppstart på Ambassaden i Sagvåg. Ambassaden blir base for menigheten Nytt Liv Sunnhordland si satsing på Stord. Laurdag hadde vi open dag med laurdagskafe.

Søndag ettermiddag var det klart for det fyrste kafemøtet på Ambassaden. Marita og Albert Aanensen sammen med tenåringsbarna Rebekka og Thommas, sang og vitna. Det kom mykje folk sjølv om mange av dei som går i menigheten var bortreist denne helga. Lokalet vart mest fullsett, og praten gjekk livleg før programmet tok til, og i kaffipausen midtveis i møtet. Folk likte det dei var med på.

 

 

Godt møte på Huglo laurdag 22. september

Vi i Nytt Liv er glad i å dra ut på mindre stader og ha møter. Laurdag 22. september var det Huglo som fekk besøk av ein stor flokk frå menigheten. Saman med bygdafolk og Inger og Svein Johnsen som var på besøk, fekk vi ein flott kveld saman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet starta med kaffe og kaker som bygdafolket hadde stelt i stand. Det mangla ikkje på noko. Takk skal de ha for gjestfrihet! Så vart det mykje sang og musikk, og Svein forkynte om hensiken med våre liv, at vi skal gjere Guds gjerningar her på jorda.

 

 

 

 

 

 

Menigheten Nytt Liv har etablert base i Sagvåg.

Frå 1. oktober har menigheten etableret ein base midt i Sagvåg. Det gjev oss høve til å nå folk på en ny og betre måte. Lokala er så pass store at vi kan ta imot bra antall med folk. Vi kjem tilbake etter kvart med kva slags aktiviteter og tilbud som blir der. Etterkvart vert det ting som skjer der gjennom det meste av veka. Vi håper og å få igang tilbud for ungdom og barn på denne plassen.
Samarbeid med andre er også aktuellt.

I starten vil Kristin og Frank leie arbeidet inntil folk kjem på rett plass.

 

 

Kva med Fitjar?
Arbeidet på Fitjar går videre som før. Ledelsen fordeler oppgåver og etter kvart vil det bli eit fullgodt tilbud begge stader. Det blir husmøter, undervisning og søndagsmøter på Betania og møter på Fitjartun fortrinnsvis når vi har besøk utanfrå.


3 frelst på mektig møte på Fitjartun på onsdag med evangelist Todd Bentley.


Det vart stor oppmerksomhet rundt besøket til Todd Bentley på Fitjar onsdag 29. august. På kort varsel kom ca 150 møtebesøkende frå Fitjar, Stord, og heilt frå Karmøy i sør til Sotra i nord. Heilt frå fyrste stund kjendte vi at Guds Ånd var til stades.

Vi trur mest alle var svært nøgde med kvelden. Ikkje minst dei 3 unge frå Haugalandet som tok i mot Jesus. Det er det viktigaste som skjedde denne kvelden. Men fleire opplevde at Gud møtte dei til helbredelse, fornyelse og ny kveik.

Vi har fått mange tilbakemeldingar frå folk som opplevde at Jesus vart stor for dei. Forkynnelsen var uvan og djup, og kanskje ikkje alle kunne få med seg alt. Todd tale om Guds rike og samanhengen mellom Guds Rike og helbredelse. Videre tok han opp det å fungere i Guds autoritet til forskjell for å fungere i kraft. Nøkkelen ligg i å ta Gud på Ordet og gjere det ordet seier. Når vi som Guds barn forstår kven vi er i Jesus og handlar i tråd med det vil vi oppleve det Bibelen seier skal være normalen. Todd krydra forkynnelsen med vitnesbyrd om kva han har sett Jesus har gjort gjennom teneste til Fresh Fire USA. Vi legg ut nokre klipp frå kvelden og dei vert opplasta så fort det let seg gjere.

 

 

Eit sterkt budskap om fall og tilgivelse

I august 2012 hadde vi besøk av Todd Bentley fra Canada. På grunn av ting som hadde skjedd i tenesta hans var han omstridd. Ledelsen i menigheten meinte likevel at vi ville praktisere det vi forkynner om tilgivelse og gjenopprettelse. Vi fikk mykje kritikk for det, men møtet med Todd innleia ei ny sterk periode i menigheten der mykje tok til å skje. I kveld har eg sett eit program på God.tv som gjorde eit sterkt og djupt inntrykk. Her får vi Todd si direkte og ærlege historie om kva som skjedde. Og sist men ikkje minst handla det om Guds vidunderlige tilgivelse og gjenopprettelse.
Forstår du litt engelsk vil eg anbetale deg å sjå dette.
Her er linken
Frank Håvik 22.1.2013

 

Godt møte på Solidhuset på Nysæter/Sagvåg.
Søndag 19. hadde vibesøk av Jorunn og Arne Andersen frå Karmøy. Dei delte vitnesbyrd og Guds ord, og Arne sang. Det var fint å høyre dei vitne om korleis dei vart frelst. Det vart ein festkveld på Solidhuset med mykje folk og mange nye ansikter å sjå. Ein liten gutt som heter Håkon Andre vart teken fram og barnevelsigna. Flott å sjå foreldre som vil ha med seg Guds velsignelse.

 

 

Flott tur til Espevær søndag 24. juni

Søndag 24. juni arrangerte menigheten tur til idylliske Espevær. Vi hadde bedt om godt vær til denne dagen, men det såg ikkje så bra ut på morgonen med kraftige regnbyer då vi reiste. Men då vi gjekk ombord i Espeværekspressen for å reise over til øya kom sola igjennom, og det vart godt vær heilt til vi reiste heim. Etter ha sett oss om på øya arrangerte vi møte på bedehuset. Det kom også ein del fastbuande og ferierande og det vart eit godt møte der mange var med å vitna. Kristin leda sangen.

 

 

 

Karl Ivar og Malene gifta seg 23. juni i Falnes kyrkje, Karmøy

Vi fekk vere til stede då Karl Ivar og Malen ga kvarandre sitt ja i Falnes Kyrkje ved Skudesneshamn laurdag. Etterpå var det fest på Stemnestaden leirstad for omlag 70 inviterte gjester. Det nygifte paret er under utdannelse i Grimstad og Kristiansand, og dei vert busette i Kristiansand. Vi ynskjer dei lukke til. Karl Ivar og mor hans Reidun Mæland er medlemmer i menigheten Nytt Liv Sunnhordland. Malene Løsnesløkken er frå Sandve på Karmøy og foreldra har vore ute som misjonærer i Mali for Normisjon.
Kristin og Frank Håvik

 

Møtehelg 
med Terje Liverød og ungdomsteam frå  Tønsberg 15.-17. juni Fitjar/Sagvåg

Da har vi hatt tre herlige møter med Terje Liverød og team. Lørdag kveld talte Terje om det å møte Gud i Guds herlighet. Dette er undervisning som er veldig skjelden å høre. To i fra teamet vitnet om hva de har opplevd med Jesus og mange søkte forbønn i møtet. Søndag var det mange som møtte Guds kraft til fornyelse og helbredelse.

 

 

Mektig Vekkelseshelg i Vats 8.-10. juni

Vekkelseshelga vart ei mektig oppleving for oss som var til stades på Vats skule.

Mange fann vegen til kveldsmøta fredag og laurdag. Det var og ein god del som vart med på bibelundervisning og workshop på laurdagen.

Hovedtaler var misjonær Kjell Haltorp frå Fevik. Kjell var i storslag og delte frå sitt liv i Herrens teneste. Fredag kveld delte han om bønn, og nødvendigheten av å sette av tid til personleg liv med Gud. Les meir her

 

Mer på Side 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesuskvinner
Fitjar

 

Helbredelse.org

 

 

 

 

 

Nå er boka om praktisk
menighetsplanting klar
for levering.
Bestill den her

 

 

 

© 2013 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

Om oss

Informasjon

Trosgrunnlag

Forbønn

Artikler

BLOGG

Sist oppdatert 7. sept 2013

Arkiv

 

Slutt å leit etter andre vegar til Gud. Det er ikkje frelse i noko anna namn enn Jesus!

 

MENIGHETEN NYTT LIV SULDAL