InformasjonNytt Liv Sunnhordland


Postadresse:


Menigheten Nytt Liv Sunnhordland

Stølsvegen 20,

5420 RUBBESTADNESET


Reg. nr 994 813 307


Lokaler


Betania,

Koløyvegen 31,

5419 Fitjar

 

Konto for gaver og støtte: 3525.2325644

Tysnes Sparebank 

Pastor: Frank Håvik, Stølsvegen 20,

5420 RUBBESTADNESET

Mobil 92423048

Mailadresse: post@nyttlivsunnhordland.no
INFORMASJON

Lederskapet:


Pastorparet

Kristin og Frank Håvik,


Tlf

Frank 92423048

Kristin 40170488

Tveita,

5419 Fitjar


 


 


Frode Sundhordvik

Stord


Tlf 90507131Reidun og Geir Vik

Vik,

5419 FitjarReidun 99129009

Geir 48043353