Informasjon

INFORMASJON

LEDERSKAP

Medleder


Alf Helland


Telefon

Alf  92888541
Fitjarsjøen 17

5419 Fitjar

Medleder


Liv og Kåre Torbjørnsen


Telefon

90994756

Rekstravegen 303

5683 Reksteren

Medleder


Frode Sundhordvik


Telefon

Frode 905 07 131

Alnavågsbrotet 1

5412 Stord

Medledere


Reidun og Geir Vik

Telefon

Reidun 991 29 009

Geir     480 43 353

Fitjarvegen 1577

5419 Fitjar

ADRESSE

Postadresse:


Menigheten Nytt Liv Sunnhordland

Fitjarvegen 1577

5419 Fitjar


Reg. nr 994 813 307


Lokaler:


Betania

Koløyvegen 31

5419 Fitjar

LEDER


Reidun Vik

Fitjarvegen 1577

5419 Fitjar

Telf 99129009

 

E-post:


reidun.vik52@gmail.com

 

GAVER

Konto for gaver og støtte: 3525 23 25644

Tysnes Sparebank

Om å gi

Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»


- N11BM Apg. 20,35