Om oss

OM OSSOm menigheten


Menigheten Nytt liv Sunnhordland ble startet 17.november 2009 og registrert i Brønnøysund og hos Fylkesmannen en tid senere.


Menigheten har base i menighetslokalet lokale Betania, Koløyvgen 31, Øvrebygda-Fitjar.


Vi ønsker en levende lokalmenighet bygget på sunne prinsipper slik som vi tror det kunne være i urkirkens menighetsliv. Det vil si et menighetsliv preget av Den Hellige Ånds ledelse, og at det naturlige menighetslivet er å gjøre disipler, forkynne evangeliet, vise barmhjertighet, og at Guds kraft er det som preger virksomheten.


Vi legger stor vekt på at hver enkelt kan høre fra Gud, og bli personlig dyktiggjort og ledet av Den Hellige Ånd. Vi ønsker å stå for en hel Bibel, og vi ønsker alt det Gud har for oss.


Ledelsens funksjon er å tjene menigheten (ut fra Ef. 4. 11-12.) og den skal ikke herske over den. Ledelsen vil så langt råd er være disponibel for medlemmene når det gjelder deres åndelige liv og utvikling.


Måten menigheten bygges på, gjør at den egner seg til å virke over et større geografisk område enn en tradisjonell menighet. I første omgang blir utbredelsen Stord og Fitjar. Offentlige møtere blir i for tiden lagt til Betania


I menighetens møter fostres og disippelgjøres den enkelte til å bli lik Kristus i karakter og tenkning. Flest mulig fostres også med tanke på at de selv skal kunne dele evangeliet med andre, og være med å vinne mennesker for Jesus og gjøre dem til Hans disipler.


I menighetens visjon står det at den skal være et lys som viser vei til Jesus. Derfor vil menigheten også markere seg offentlig på de måtene som er tjenlig, og som Den Hellige Ånd leder oss til.


Menigheten vil også være en Oase av Guds kjærlighet og nåde. Det betyr mellom annet å vise sann barmhjertighet både lokalt, og i forhold til misjon.


Vi ønsker at mennesker kan oppleve at alle er like verdifulle for Gud. Alle er unike Guds skapninger, og gjennom Jesus har vi fått del i den samme nåde. Han utruster og kaller mennesker til ulike kall og oppgaver. Sammen skal vi tjene Herren med det han har gitt. Nådegaver er ikke personlige utmerkelser, men noe Herren har gitt den enkelte for at han/hun skal bruke det i tjeneste i og ut fra menigheten.


MENIGHETEN Nytt Liv Sunnhordland


Søndagssamlingene ivaretar behovet for å komme sammen og møte bør være preget av fest og glede, med høy ”Jesusfaktor”, slik det skal være når kristne kommer sammen for å feire. Lovprising, bønn og forbønn for alle behov, er naturlig i storsamlingene.


PRAKTISK


Til storsamlingen og offentlige møter, har vi i egne lokaler i Betana, Øvrebygda-Fitjar.FORHOLDET TIL ANDRE KRISTNE GRUPPERINGER

Vi ønsker å ha en velsignende holdning til andre kristne grupperinger.


ØKONOMI

Alle menigheter er avhengig av økonomi for å fungere. Det er likevel ikke hovedmotivet for å fostre menigheten til å være en givende menighet. Vi tror at alle kristne vil oppleve en stor velsignelse i livet ved å følge Guds prinsipper og råd også på det økonomiske området. Om medlemmene i menigheten fostres til å gi til Guds rikes gjennom menigheten, vil arbeidet aldri lide av økonomiske mangler. Det vil føre til sunn økonomi i menigheten, og en sunn økonomi for dem som kommer inn i Guds prinsipper.


MISJON

Menigheten vil satse sterkt på misjon, evangelisering og menighetsplanting i Norge og Romania gjennom menighetsnettverket Nytt Liv Norge


FORHOLDET TIL SAMFUNNET

Vi ønsker å ha et godt forhold til samfunnet rundt, og til media. Vi ønsker å være åpne på det vi gjør, og vi har informasjonsside på internett. Likevel er det den enkelte som representerer Jesus Kristus og menigheten, på en slik måte at flere vil være med i arbeidet.LEDELSE

Menigheten ledes av et lederskap som i dag betår av Frode Sundhordvik,  Reidun og Geir Vik,  og Kristin og Frank Håvik. Frank Håvik er pastor og formell leder. Se mer her


 
Lokaler


Betania

Koløyvegen 31

5419 Fitjar


 

Konto for gaver og støtte: 3525.2325644

Tysnes Sparebank


 

Pastor: Frank Håvik, Stølsvegen 20, 5420 Rubbestadneset

Mobil 92423048

Mailadresse: post@nyttlivsunnhordland.no
Curabitur Elementum

Mi et in ridiculus et laoreet orci purus ipsum morbi.