Om oss

OM OSS

01.

VI TROR PÅ URKIRKENS MENIGHETSLIV

Oppstart

Menigheten Nytt liv Sunnhordland ble startet 17.november 2009 og registrert i Brønnøysund og hos Fylkesmannen en tid senere.


Vi ønsker en levende lokalmenighet bygget på sunne prinsipper slik som vi tror det kunne være i urkirkens menighetsliv. Det vil si et menighetsliv preget av Den Hellige Ånds ledelse, og at det naturlige menighetslivet er å gjøre disipler, forkynne evangeliet, vise barmhjertighet, og at Guds kraft er det som preger virksomheten. Frank Håvik (tidl. pastor)

02.

LEDET AV DEN HELLIGE ÅND

Hver enkelt kan høre fra Gud

Vi legger stor vekt på at hver enkelt kan høre fra Gud, og bli personlig dyktiggjort og ledet av Den Hellige Ånd. Vi ønsker å stå for hele Bibelen, og vi ønsker alt det Gud har for oss.

03.

BLI LIK JESUS

Disippelgjøring til tjeneste

I menighetens møter fostres og disippelgjøres hver enkelt til å bli lik Kristus i karakter og tenkning. Flest mulig fostres også med tanke på at de selv skal kunne dele evangeliet med andre, og være med å vinne mennesker for Jesus og gjøre dem til Hans disipler.

04.

BIBELSK LEDELSE

Ledelsens funksjon

Ledelsens funksjon er å tjene menigheten (ut fra Ef. 4. 11-12.) og den skal ikke herske over den. Ledelsen vil så langt råd er, være disponibel for medlemmene når det gjelder deres åndelige liv og utvikling.


Menigheten ledes av et lederskap som i dag betår av Frode Sundhordvik, Reidun og Geir Vik, Liv og Kåre Torbjørnsen og Alf Helland. Se mer her.

05.

LYS FOR JESUS

Menigheten skal skinne for Jesus

I menighetens visjon står det at den skal være et lys som viser vei til Jesus. Derfor vil menigheten også markere seg offentlig på de måtene som er tjenlig, og som Den Hellige Ånd leder oss til.

06.

EN OASE AV GUDS

KJÆRLIGHET

Sann barmhjertighet

Menigheten vil også være en Oase av Guds kjærlighet og nåde. Det betyr mellom annet å vise sann barmhjertighet både lokalt, og i forhold til misjon.

07.

ALLE ER LIKE VERDIFULLE FOR GUD

Alle er unike Guds skapninger

Vi ønsker at mennesker kan oppleve at alle er like verdifulle for Gud. Alle er unike Guds skapninger, og gjennom Jesus har vi fått del i den samme nåde. Han utruster og kaller mennesker til ulike kall og oppgaver. Sammen skal vi tjene Herren med det han har gitt. Nådegaver er ikke personlige utmerkelser, men noe Herren har gitt den enkelte for at han/hun skal bruke det i tjeneste i og ut fra menigheten.

08.

GEOGRAFISK OMRÅDE

Menighetens utbredelse

Måten menigheten bygges på, gjør at den egner seg til å virke over et større geografisk område enn en tradisjonell menighet. I første omgang blir utbredelsen Stord og Fitjar. Offentlige møter blir for tiden lagt til Betania.

Møter preget av fest og glede

09.

SØNDAGSMØTENE

- EN FEST

Søndagssamlingene ivaretar behovet for å komme sammen og møtene bør være preget av fest og glede, med høy ”Jesusfaktor”, slik det skal være når kristne kommer sammen for å feire. Lovprising, bønn og forbønn for alle behov, er naturlig i storsamlingene.


Til storsamlingen og offentlige møter, har vi i egne lokaler i Betana, Koløyvgen 3, Øvrebygda-Fitjar.

Vi vil være et lys som viser vei til Jesus

Misjon


Menigheten vil satse sterkt på misjon, evangelisering og menighetsplanting i Norge og Romania gjennom menighetsnettverket Nytt Liv Norge - Romania.

Forhold til samfunnet 


Vi ønsker å ha et godt forhold til samfunnet rundt, og til media. Vi ønsker å være åpne på det vi gjør, og vi har informasjonsside på internett. Likevel er det den enkelte som representerer Jesus Kristus og menigheten, på en slik måte at flere vil være med i arbeidet.

Forhold til andre kristne


Vi ønsker å ha en velsignende holdning til andre kristne grupperinger.

ØKONOMI

Generelt


Alle menigheter er avhengig av økonomi for å fungere. Det er likevel ikke hovedmotivet for å fostre menigheten til å være en givende menighet. 

Velsignet


Vi tror at alle kristne vil oppleve en stor velsignelse i livet ved å følge Guds prinsipper og råd også på det økonomiske området.

Sunn økonomi


Om medlemmene i menigheten fostres til å gi til Guds rikes gjennom menigheten, vil arbeidet aldri lide av økonomiske mangler. Det vil føre til sunn økonomi i menigheten og for dem som kommer inn i Guds prinsipper.