Visjon

VISJON

Gjennom forkynnelsen av Jesus Kristus vil menigheten være et lys som viser vei for mennesker, så de kan møte Gud å bli frelst.


Vi vil vise sann kristen barmhjertighet og være en Oase av Guds kjærlighet og nåde, der mennesker kan få gjenopprettet sitt forhold til Gud, syke kan bli helbredet og bundne blir satt i frihet.


Menigheten vil med frimodighet holde frem, og løfte opp Jesu navn i det private og offentlige rom, både ved å inspirere den enkelte til å leve en evangeliserende livsstil i hverdagen, og ved å satse på målrettet evangelisering lokalt, regionalt og der Jesus leder oss.

unsplash