Helbredelsesrom

HELBREDELSESROM

VELKOMMEN TIL"HELBREDELSESROM"


"Helbredelsesrom" er ikke et fysisk rom, men det betyr mer at vi gir rom for helbredelse.

I dagens rasjonelle samfunn har vi mistet mye at det den åndelige siden av livet.   

Som samfunn har vi blitt avstumpet åndelig, og det er en tendens til å bare anerkjenne det en kan se, ta på og måle med mennesklig fornuft.


Skolemedisin og vitenskap har på mange måter tatt Guds plass når vi blir syke. Men Gud er fortsatt Gud, og over hele verden blir folk helbredet ved forbønn. Selv har jeg sett at Gud har helbredet hundrevis av personer fra småting til alvorlige skader og sykdommer. Samtidig er vi glade for legevitenskap og hva leger og helsepersonell kan utrette.


For  den som aldri har hatt nærkontakt med helbredelser kan jeg forstå at det virker veldig spesielt. For oss som pastorpar for menigheten Nytt Liv Sunnhordland, er helbredelser naturlige guddommelig opplevelser selv om vi ikke kan garantere at alle blir helbredet. Men vi kan garantere at vi vil be for mennesker uansett trosmessig ståsted.


Sammen med oss vil vi alltid ha et team med mennesker med stor modenhet og gaver til å formidle helbredelser. Vi har folk som har bakgrunn fra helsevesen, psykiatri og sjelesorg, forkynner tjeneste m.m.FORBØNNSTJENESTE

Vi opplever stadig at folk ringer oss og ber om forbønn. Noen av dem har tatt imot Jesus som sin frelser, og ganske mange gir tilbakemelding om at de opplever at Gud har helbredet dem for ulike sykdommer og plager. All ære til Jesus som helbreder!

I menigheten har vi flere som ber for syke. 


Pastorparet har en forbønnstjeneste som er organisert gjennom helbredelse.org. 

Gjennom flere år har vi hatt en uorganisert forbønnstjeneste. Mange har etter hvert ringt oss, og mange gir positiv tilbakemelding om at Gud rører ved dem til helbredelse når vi har bedt for dem. Siden mai 2009 har vi forsøkt å registrere de som ringer oss og som gir tilbakemelding. Det viser seg at mange gir tilbakemelding om at Gud har hjulpet dem til en bedring eller total helbredelse.

Vitnesbyrd

Jeg spurte en mann som har ringt flere ganger de siste årene om han får bønnesvar. Han svarte jo, - hver gang. Det samme sa en dame som har ringt mange ganger for seg selv eller slektninger. Hver gang skjer det noe sier hun.


Det er sterkt å få slike tilbakemeldinger og det gir tro og håp for flere. Denne tjenesten tar en god del kapasitet. I tiden som kommer vil vi derfor forsøke å å systematisere dette mer. Det gjør vi ved å registrere navn og adresse, bønnebehov, tilbakemelding.


- Pastor Frank Håvik.