BLOGG

".....en Oase av
Guds kjærlighet og nåde"

 

Tilbake

 

Side 2

 

Kva er eigentleg pinse?
av: pastor Frank Håvik, Nytt Liv Sunnhordland

For nokre år sidan vart eg ringt opp midt på natt til første pinsedag. Ein høfleg mann spurde om eg kunne gje han ei forklaring på kva pinse var. Han sat i eit lag med fleire og diskuterte pinse, men ingen visste kva ein feira i pinsa. Jul og påske visste dei kva var, men kva var pinse? Han fekk forklaringa og var godt nøgd med det. Les meir her


Mannskveld i menigheten
Kva anna dag en mandag er rette dagen til mannskveld? Ei god gruppe menn samlast i alle fall mandag 21. mai til fellesskap, eit godt måltid og til samtale. Tema for kvelden var mannens plass og ansvar i heim, ekteskap, menighet og samfunn. Vi fekk ein god samtale om det å leve livet vårt etter Guds standard ikkje minst i høve til ektefellen. Kvelden vart avslutta med bøn for og med kvarandre.


 

Vellukka besøk av team frå Granlien Evangeliesenter 5.-8. mai.

Mykje folk og god stemning på møta med evangeliesenteret. Folk kom frå Karmøy, Bømlo, Halsnøy, Ølve og sjølvsagt frå Fitjar og Stord til møta som samla veldig mykje folk.

Hovedsalen på Solidhuset vart mest fullsett på begge møta på Solidhuset. Dette er ein flott plass å ha møter, og folk gav uttrykk for at dei sette stor pris på det. Også på Fijar var det godt besøkte møter. Det var fleire knallsterke historier å høre fra folk som har opplevd skuggesidene i livet, men som ved eit møte med Jesus har fått eit forvandla liv. Senterleder Kjetil Mørck talte på møta og makta å nå folk med gode og sterke budskap. Fleire søkte forbøn, og nokre opplevde konkret at Gud greip inn med helbredelse.

Teamet gav veldig gode tilbakemeldingar om at dei likte seg hos oss. Mandag var det fridag for dei, og vi var 3 båteigarar som tok dei med på båttur i skjærgarden i strålande vær. Dette var noko som vart sett stor pris på. Takk til alle som har hjelp til på alle måtar. Det var med å gjorde besøket så vellukka.

Nytt liv har starta med fast virksomhet i Sagvågområdet. Søndag 29. april hadde vi møte på Solidhuset. Neste møte der er 8.-9. mai. Glenn Wiik og Kristin Håvik deltok med sang, Frank Håvik forkynner. Intervju med Einar og Eva Vikanes m.m. Møteleder er Reidun Vik.

 

Ungdomshelg på Fitjar 20.-21. april

Av Ole Andreas Endressen
Denne helga hadde me besøk av ein gjeng ungdommer fra Karmøy. Dette besøket hadde vi gledet oss til i lengre tid. Fredag var 5 ungdommer og Mangor Aanensen med på KRIK. Dette vart en suksess. Der hadde de noen korte presentasjoner av gjengen fra Karmøy og 2 vitnespyrd. Tror ungdommene i Fitjar syntes det var spennende. Og da ungdommene fra Karmøy var med på vollyball etterpå, såg det ut som Fitjarungdommene koste seg, og nesten ikke ville gå hjem igjen. Det ble en veldig god kopling mellom ungdommene fra Karmøy og Fitjar. Mer her

Kjekt årsmøte i Nytt Liv Sunnhordland
Mandag 16. april var det årsmøte i menigheten. Årsmelding og rekneskap vart lagt fram. Menigheten har meir enn tredobla seg sidan januar 2011, og det var ein positiv og optimistisk flokk som var samla. Møtet dreia seg ikkje bare om året som var gått, men like mykje om framtida, visjonar og strategiar. Menihgeten har eit stort virke også utover i distriktet. Geir og Reidun Vik vart enstemmig valde inn i ledargruppa som no tel 7 medlemmar.

Team frå Nytt Liv Sunnhordland besøkte Hatlestrand fredag 13. april
Fredag reiste eit team frå Nytt Liv innover til Hatlestrand og og hadde møte på Gamleskulen i Hatlestrand. Også denne gongen kom det folk langvegs frå for å være med. Folk såg ut til å like både møtet, forkynnelsen og teamet som kom frå Fitjar og Stord. Mange søkte forbøn for sjukdom og plager og vi trur Gud rørte ved fleire.

10 på tur til Sauda

Til saman10 medlemmer i Nytt Liv Sunnhordland var på tur til Sauda og var med på møte i pinsemenigheten Salem 1. påskedag kveld. Det vart eit innhaldsrikt møte der mange av oss var med å deltok saman med folk frå den lokale menigheten. (På bildet til venstre, er Åge Tislevoll framme på talerstolen og gir sitt vitnesbyrd)

Det er alltid kjekt å kome ut og vitne om Jesus. Gud stadfestar sitt ord med dei teikn som følger med. Slik skal det være. Ei dame i 50 åra hadde hatt ein lidelse i eine foten mest heilt frå ho var barn. Under forbøn på møtet helbreda Gud henne, og ho vart momentant helbreda i løpet av sekunder.


"Påskemorgen
slukker sorgen"

syng me i ein gammal påskesalme. Påskemorgon er den kristne kyrkja sin sigersdag. Død og grav er overvunne, og påskemorgon står som eit handfast bevis på det som skal komme ein dag, ein oppstandelse frå dei døde for alle. Les meir her

Frank Håvik, pastor i menigheten Nytt Liv Sunnhordland

Fullt hus og høg Jesusfaktor på Fitjar
palmesøndag kveld.


Her er 23 av menighetens 35 voksne medlemmer samlet på Fitjartun i anledning medlemsopptak der 7 nye medlemmer vart ønsket velkommen i menigheten. 3 til er innmeldt, men ikke tatt opp. Mange flere regner menigheten som sitt fellesskap selv om de ennå ikke er formeldt gått inn som medlemmer, slik at den reelle flokken er dobbelt så stor som på bildet.

Mange var samla på Fitjartun denne palmesøndagkvelden. Folk kom langvegs frå for å få med seg det siste møtet i aksjonsveka. Svein Johnsen talte om den bortkomne sauen og den bortkomne sonene utfra Bibelen. 7 nye medlemmar vart tekne opp i menigheten og enda 3 har meldt frå om at dei vil være med. Så flokken veks kraftig. Fleire andre vurderer å melde seg inn og bli med. Det gler vi oss over. Etter møtet vart det dåp. Menigheten er inne i ein målretta og veksande fase der vi startar med faste samlingar på fleire stader i distriktet. Det vert oppretta team som som reiser ut med evangeliet, ber for syke og møter behov.

Neste medlemsopptak blir søndag 6. mai på Fitjartun og 27. mai på Solidhuset. Vil du bli medlem i Nytt Liv Sunnhordland?


Hardanger er åpen for evangeliet!
Fredag 30. mars var menigheten Nytt Liv Sunnhordland sammen med Svein Johnsen til Hatlestrand og hadde møte på Gamleskulen. Det ble et sterkt og godt møte og huset vart fullt av folk fra flere steder rundt om i Hardanger. Vi har tro for at Hardanger skal vinnes for Jesus, og at folket er klar for en åndelig forandring.

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland starter nå fast virksomhet på Stord.
Det er stor interesser for at menigheten også skal etablere fast virksomhet på Stord. Det har vært med i planene fra dag en, og nå opplever vi at tiden er inne. Første møtet i den anledning var 28. mars på Solidhuset på Nysæter. Vi kommer til å leie lokaler fra gang til gang i Sagvåg/Nysæterområdet, og i første omgan tar vi mål av oss å ha 2 offentlige møter i månaden + husmøter. Vi satser i dette området fordi vi ser at her er det lite frikirkelig virksomhet som arbeider åpent i samfunnet.

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland er byggd opp med en noe annerledes tenkning enn de fleste tradisjonelle menighetene. Åpne husmøter i hjemmene er en viktig del av strategien og gjør at mennesker bygger sterke vennskap og nærhet til hverandre. Alle kan komme på husmøter, og har du tanker om å være med i menighetsfellesskapet, bor på Stord, og har lyst til å åpne hjemmet ditt for husmøter kan du ta kontakt med pastor Frank Håvik på tlf 92423048. Vi trenger flere åpne hjem. Vil du være med å hjelpe til på andre måter kan du også ta kontakt.

 

Gud helbredet mor og far
Den 8. mars var vi hjemme på Askøy hos mamma og pappa for å få påskrevet et papir. Pastorparet vårt, Kristin og Frank Håvik var med. Min mor sleit med urinsyregikt og min far hadde kreft i nakkevirvlene. Da de fortalte hva som feilte dem, spurte Frank om han skulle be for dem, og det var greit. Smertene til mamma forsvant umiddelbart og hun reiste seg og kunne gå uten smerte. Når han bad for pappa ble han gradvis bedre og etter hvert forsvant smertene helt.
I går (30. mars) var pappa til kontroll på Haukeland sykehus og legene fant ingen tegn til kreft. Legene skjønte ingen ting. Her har det skjedd et mirakel, all takk til Jesus Kristus for helbredelsene, og til Frank som har disse gavene, og som har vært lydig til å gjøre Herrens vilje. HALLELUJA !!!
Jes 53:5 Men han (Jesus Kristus) er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
Hilsen Eva Iren Vikanes


Kjempegodt møte på Solidhuset på Sagvåg
Det vart ein god start på møta i Sagvåg. Det kom mange nye mennesker og to bekjente Jesus som Herre og Frelsar. Dette er starten på faste møter i Sagvågen. Nytt Liv Sunnhordland vi starte med fast virksomhet i eigna lokaler i området for å imøtekomme dei behova som er kome fram om ein møteplass på Stord også. Svein Johnsen sang og forkynte.


Menighetstart i Bjugn i Trøndelag
Kristin og Frank Håvik har noen dager vært i Bjugn i Trøndelag. Her har de vært med å startet en ny menighet. Det ble en herlig menighetstart i Bjugn søndag ettermiddag den 25. mars. Det var fullt i lokalet, og god stemning. Mange gav uttrykk for å ville være med å bygge menigheten. Fosen-Fellesskapet er nå etablert og lederene ble satt inn med Guds Ord og bønn.

Menigheten Fosen-Fellesskapet bygger på samme tenkning som Nytt Liv Sunnhordland og vi vil stå med dem og besøke dem et par ganger i året. Fredag hadde vi husmøte og lørdag var det helbredelsesmøte.
Fra venstre Anne Marit Nysand Stefan Nysand og pastor Per Arne Sørø helt til venstre. Laila Lund var dessverre ikke til stede med. Hun er kona til Per Arne. (Vi i midten)

Frank HåvikVekkelsesmøte med dåp
onsdag 21. mars
Det vart ein fin kveld på Betania Øvrebygda med dåp, forbønn for helbredelse og godt fellesskap i matsalen etter møtet. Gud verka med sin Ånd til styrke og oppmuntring. Les mer om Bibelsk dåp her.

 

Flotte møter på Øvrebygda Skule
Pinsemenigheten og Øvrebygda bedehus står som arrangør av ein møteserie med Halvard Hasseløy på Øvrebygda skule. Vi takker desse to forsamlingane for at dei har teke ansvar for møteserien og velsigna bygda med slike møter.
Mange kom på oppstartmøtet og vart ikkje skuffa. Fitjar musikkforening song friskt og godt og Halvard var som venta i støtet. Det kom folk frå mange stader og det blir nok tett med folk i helga. Siste møtet er søndag kveld kl 19.30


Søndagsmøte med innlagt brudevielse på Betania, Øvrebygda søndag 11.mars

Det vart eit veldig spesielt møte på Betania. Møtet starta med sang og fleire vitnesbyrd før Frank Håvik hadde ei kort tale før sjølve vielsen.
Det er vel ingen av oss som har vore med på ein slik brudevielse, men alle syns det var veldig godt og kjekt å være med på å gjere det på denne måten. Etter møtet var alle frammøtte inviterte med på bryllupsfeiring i matsalen i kjelleren. Der var det middag og kakebord, taler og lått og løye. Matsalen var fint pynta og mest heile menigheten og vel så det var involvert på ein eller annan måte. Vi gratulerer brudeparet og ynskjer dei Guds velsigning for framtida!

 

Interessant Fellesskapskveld på Betania

Onsdag 29. februar var fellesskapskveld på Betania. Denne kvelden var det hovedsaklig samtale kring borda etter ei kort innleiing av Frank Håvik (bildet)
Vi tok for oss viktige sider ved det å være sammen som kristne. Korleis møter vi kvarandre, korleis møter vi nye som kjem, og korleis skal vi sørge for at samlingane våre vert endå betre, og at behov og lengslar blir møtt. Det var god prat kring borda, og mange fekk nye tankar om det å sjå på menigheten utanfrå. Det er ein kjempepositiv flokk som samlast i Nytt Liv.

 

Familiemøte på Betania søndag 26. februar.

Omlag 50 var samla til formiddagsmøte på Betania i Øvrebygda på søndag. Fleire var i aksjon og det var opplegg som skulle passe for alle generasjoner. Frank Håvik hadde ein illustret tale om kva vi har i hjerte og kva Gud vil gjere for oss, om vi let han få lov til å prege oss.

På bildet er Reidun Mæland, Kristin Håvik og Reidun og Geir Vik i gang med å lede forsamlinga i nokre barnesangar. Else og Bjørn Tore Tislevoll si jente, Lyka vart barnevelsigna. Dette er første gongen vi arrangerer barnevelsigning. I menigheten Nytt Liv praktiserer vi barnevelsigning med bakgrunn i Bibelen. Dåp får kvar enkelt bestemme seg for på eit seinare tidspunkt.

Seks frå Nytt Liv Sunnhordland på
leiarkonferanse på Karmøy.

Seks vaksne frå Nytt Liv deltok på De Frie Evangeliske Forsamlingar sin leiarkonferanse på Klippen, Vedavågen 17.-18.februar. Alle synest det var interessant og inspirerande. Johannes Ameritzer (bilde) får Sverige talte om menighetsplanting, noko som gjekk rett heim hos oss. Rachel og Gordon Hickson frå Storbritania talte om innvielse, noko som også var inspirerande. Nytt Liv er ei frittståande menighet, men vi kjenner god kopling med DFEF og vil halde kontakten med bevegelsen i fortsettelsen.

 

 

 

 


 

Flott møte på Betania søndag 12. februar
På sjølvaste morsdagen hadde vi møte på Betania. Jorunn og Mangor Aanensen med sønn deltok med sang og vitnesbyrd. Dei som har vore på møter i det siste har fått stifte bekjentskap med dette flotte ekteparet frå Karmøy. Dei kjem nok tilbake snart og vi håper også på å få besøk av ungdomsmiljøet i menigheten dei tilhøyrer. Frank Håvik forkynnte med tema "Sei meg, hva har du i huset?"
På slutten av møtet var det både forbønn og budskap i tunger med tydning. Fleire opplevde Guds helbredelseskraft og tilbakemeldingane er begynnt å komme inn. Gud beveger seg mektig på Fitjar for tida og det skjer ting også utanfor møta. Planen var å sende direkte frå møtet, men dårlige forhold på bredbåndslinja sette ein stopper for det.

 

Tora Tislevoll til minne.
Laurdag 4. februar kom det uventa melding om at Tora Tislevoll hadde fått heimlov. Det er berre 2 veker sidan ho feira 87-års dagen med barn, barnebarn og oldebarn rundt seg heime på Tislevoll. Det var lite som tyda på at Tora skulle forlate oss no, og ho var sprek og frisk like til det siste.

Tora kom tidleg med i flokken i Nytt Liv og var ivrig med på husmøter og andre samankomer. Samtidig var ho trufast i foreningsliv knytta til bedehuset i Øvrebygda. Vi lærte Tora å kjenne som eit fantastik kjekt menneske, med eit stort hjerte for alle. Om ho fekk stelle mat for andre var ho i sine beste stunder. Det vert eit stort tomrom etter henne i familien og i venneflokken. Vi lyser fred over Tora sitt minne. Begravelsen var torsdag 9. februar.

Frank Håvik


 

Fantastiske møteveker på Fitjar

Då var dei tre møtevekene på Fitjar til endes. Det har vore gode veker og mykje har skjedd i kristenfolket. Mange har fått ein ny kveik i kristenlivet og folk kom frå Karmøy, Vindafjord, Bømlo, Stord og sjølvsagt dei fleste frå Fitjar. Søndag kveld var det godt besøk på møtet og det vart mest konsert med Svein Johnsen, Marita og Albert Aanensen og Mangor Aanensen. Til saman 8 har blitt frelst i denne perioden, derav 5 på møta og 3 utanom. Fleire har vitna om helbredelse.

 

Laurdag kveld var det fullt hus på Betania og ein vart også frelst.

Tre av møta siste veka vart overførte på web-TV. Dessverre var vi utsette for tekniske problem på søndagen, slik at vi miste opptaket. Sendinga gjekk stort sett som planlagt.

 

 

Det er høve til å bli døpt med troendes dåp
Ta kontakt med pastor Frank Håvik på 92423048 om du ynskjer å bli døypt med Bibelsk dåp som er troendes dåp. Vi har stadig anledning til å bli døpt.
Les mer om dåp her

 

 

Glenn Wiik besøkte menigheten 27.- og 28. januar.
Han sang og talte, og her er klipp frå møta.

Glenn Wiik taler om kva det innebærer å være en Kristen og gå i Guds tjeneste

Glenn Wiik taler om tro

Glenn Wiik synger Skjønne morgen

 

 

 


Gratulerer med forlovelsen
Ein litt forseinka gratulasjon til Karl Ivar Svane og Malene Løsnesløkken, med forlovelsen 11.11.2011. Karl Ivar er medlem i Nytt Liv og er frå Fitjar. Malene er frå Skudesnes. Begge er studentar i henholdsvis Grimstad og Kristiansand. Bryllupp vert 23. juni 2012.
Vi ynskjer dei lukke til med kvarandre og med framtida.

Nytt liv-Ny måte å leve på
Av: Einar Vikanes

Å bli frelst, eller som Bibelen beskriver det, å bli født på ny ved Guds Ånd er begynnelsen på et nytt liv, men det er en begynnelse. Kristenlivet som følger, fortsetter etter det samme prinsippet . Johannes sa:"

1 Joh2,24 La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen." Les mer og flere artikler av Einar Vikanes

Vellukka husmøte i Ølve 12. desember
Mandag 12. des reiste 5 herfrå til Ølve for å ha husmøte saman med folk frå området i Ølve og bygdene omkring. Det vart ein fin kveld der vi samtalte og vart litt kjent med kvarandere. Frank talte om hensikten med Guds kraft. I slutten av møtet fekk fleire oppleve Guds helbredelseskraft i praksis. Neste møte vert etter nyttår.

 

Fellesskapskveld på Betania Øvrebygda


Det vart ein kjempeflott festkveld på Betania fredag 9. des. Først i møte vart 2 kvinner døypte. Det er 17 som til no er døypte på Betania i år. Kristin Håvik og Geir Vik leda ann i lovsang, før Frank Håvik hadde ei undervisning om åtte grunnverdiar som er viktige for at ei menighet skal fungere.

Etter undervisninga var seks nye medlemmer tekne opp i menigheten ved forbønn og Guds Ord. To til er skrivne inn i det siste men hadde ikkje høve til å vere med denne kvelden.

Møte vart avslutta med nattverd, før kvelden vart avslutta i ein festpynta matsal i kjellaren. Bjarne Heggøy hadde lage til nydelig betasuppe, og saman med dessertbord skapte det ein god avsluttning på festen.
Frank Håvik

 

KRISTEN TRO ER IKKE EN RELIGION!

Av Remi Helland

KRISTEN TRO ER IKKE EN RELIGION!

Virkelighetens Substans (Kristus) eller Religiøsitet (etterligning av virkeligheten)? Jeg er IKKE religiøs om noen skulle tro det. Men desverre lurer det seg inn mye religiøsitet i blant kristne trossamfunn, og liknende. Den kanskje problematiske religionen og vanskeligste å oppdage er KRISTENDOMMEN fordi den er en etterligning av en sann og ekte KRISTEN TRO! Les mer her

 

"Alle som har teke imot Jesus som Frelsar kjem til å bli helbreda"
Korleis kan eg kome med ein slik dristig påstand? For det første er helbredelse to ting. Ein ting er kva som er den åndelige realiteten, ein annan er kva som er den materialiserte virkeligheten. Les meir

 

Ei fin og byggande møtehelg med EUTF.

Det vart ei veldig god møtehelg med teamet frå EUTF. Denne gongen var ikkje lederen, Svein Nordvik med. Han var på misjonsreise i Kenya. Det var

teamledaren Sigurd Bylund var hovedtaler. Det vart fleire gode budskap som kanskje først og fremst var til kristne som har vore med ei tid. Vi er takknemlige for det Sigurd kom med. For å være midt i advendtstida syns vi det var bra frammøte på møta.

Her er videoopptak av eit vitnesbyrd med ein i teamet, Terje Martinsen

 

Ta et oppgjør med frykt og beveg deg i tro.

Sigurd Bylund i teamet frå Evangeliet Ut til Folket talte hovedsaklig ut frå historia om David og Goliat. På førehand delte Frank håvik om at den enkelte og menigheten er kallt til å gjere Guds gjerningar og være med å forandre historia til enkeltmennesker, familier, bygder og byer.

Hør talen til Sigurd Bylund tale her.
(Siste del 4 er også lagt ut)

 

 

Flott kveld på Sagvåg Kafè & pub.

Uvanleg stad å ha møter seier mange, men for oss som vil følge Jesus er det ein naturlig plass å ta inn med frelsesbudskapet. Om ikkje nokon direkte tok imot Jesus denne kvelden så vart fleire tydelig berørt av vitnesbyrd og ikkje minst av lovsangen som formeleg gjalla mellom veggane. Takk til modig vertskap som opna dørene for oss. Her et lite videoklipp


Grei gjennomkjøring på web-TV sending
Første direktesendinga gjekk fredag kveld. Det var ein enkel produksjon der Frank Håvik leder programmet og hadde med Åge Tislevoll i programmet. Innholdet vart litt variert frå samtale, forkynnelse, forbønn, til videosnuttar og musikk. Det var færre som fekk kopla seg på enn vi hadde håpa på, men det er nok ein litt kronglete pålogging på programmet vi nyttar. Seinare kjem vi truleg til å nytte oss av eit anna broadcasting program. Inntil det er på plass tek vi ein pause med sendingar. Men prøveopplegge gav absolutt meirsmak.


Natten, da Gud talte...

av Frank Håvik

Som den enkle pastor jeg er, forsøker jeg daglig å leve etter Guds ord og plan med mitt liv. Gjennom å be og lytte til Gud får jeg tak på det Herren vil jeg skal si.
Men noe helt ekstraordinært skjedde n
att til tirsdag 22. november. Omtrent kl 3.00 våknet jeg med en sterk opplevelse av at Guds nærvær var i rommet. Inne i meg hørte jeg et budskap som et rop som kom fra Guds hjerte. Les mer

 

Mange kom på familiemøte på Betania
Det var ei kjekk og livlig stund på Betania då vi arrangerte familiemøte for første gang. Små og store såg til å trivast i saman. Vi hadde også besøk av leder for Jesus-kvinnene i Fitjar, Gunn Kari Auestad som fortalde om Jesus-kvinnene, visjonen og kvifor dei starta med dette. Her er link til heimesida deira.
I slutten av møtet vart ein gut på 10-11 år døypt, og i tillegg ei kvinne.

 

Er du utan menighet? Eller saknar du eit nært kristent fellesskap?

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland er no over 2 år gamal og er kommet for å bli. Ein del har hatt tru for denne menigheten frå starten av, og fleire er kome til undervegs. No er det tid for å ta ein nytt steg og vi har som mål å dobble antall innmelde medlemmar innan nyttår. Interessert? Les meir her

 

3 døypte på Betania i Øvrebygda søndag 13. november
Det var stor glede å spore då 3 godt vaksne gikk i dåpen på Betania søndag ettermiddag. Dåp er ein viktig milepel i kristenlivet. I tillegg var der medlemsopptak av Jan Åge Bernes som gikk inn i menigheten. Møtet vart avslutta med kaffe og tilbehør i matsalen og god tid til samtaler. Les meir om dåp her


Godt besøkt Fellesskapskveld i Vats kyrkje
Fredag 11. november var ein fin flokk frå Stord/Fitjar til Vats og saman med lokale folk laga vi til Fellesskapskveld i Vats Kyrkje. Sissi og Johannes Kringlebotten gleda dei frammøtte med fin sang og musikk. Fleire deltok med vitnesbyrd, og mange fekk eit møte med Gud også gjennom forbøn i slutten av møtet


Sjå videosnutt av Sissi og Johannes som syng

Hauststemne på Fitjar 4.-6. november
Viggo Wilhelmsen var hovedtaler på stemnet som vart stort sett halde på Fitjartun. Folk kom frå nærområdet og nokre hadde litt lengre veg. Utanom menigheten sine eigne sankrefter deltok Glenn Wiik med sang og musikk. Ei gruppe frå New Life i Haugesund deltok med sang, dans og vitnesbyrd. Laurdag ettermiddag talte Glenn Wiik om grunnlaget for helbredelse og Frank Håvik fulgte opp med litt om helbredelse i praksis. Deretter fekk dei som hadde behov for det, forbøn. Sjå meir vitnesbyrd på videolinkane under. Søndag formiddag var møtet flytta til Betania i Øvrebygda fordi det då skulle være dåp. Helga vart avslutta på Fitjartun på søndag ettermiddag.

Videolinker

Johnny Åse og Kristin Håvik leder sangen

Lovsang på afrikansk


Glenn Wiik syng 1
Sjå ein som vart helbreda i ei skulder

Viggo Wilhemsen taler laurdag 5. nov

Glenn Wik vitner om helbredelse

Menigheten besøkte Øvrebygda bedehus Søndag 29. mai
Mange frå menigheten var med på Øvrebygda bedehus.Menigheten var bedt om å stå for tale og sang på møtet søndag. Frank Håvik talte om å Kjenne Guds vilje, og Kristin Håvik sang. Fleire frå menigheten var med og vitna om livet med Jesus.


Mange vart med til møte i Vats 22. mai

Ei stor gruppe frå Fitjar/Stord vart med på Helbredelsesmøte i Vats søndag 22. mai. Sissi og Johannes Kringlebotten hadde ei flott sangavdeling i starten av møtet. Deretter var det mange som var deltakande med flotte vitnesbyrd om Guds inngripen. Glenn Wik frå Haugesund kom også, og hadde gitaren med. Frank Håvik hadde ein liten og enkel forkynnelse om frelse og helbredelse før det var tid for forbøn. Mange søkte forbøn og teamet fra Nytt Liv Sunnhordland var med og bad for mennesker. Fleire vart bersørt av Guds kraft, og vitnesbyrda om det vil vi få etter kvart.

Glenn Wik fra Haugesund vitnet om hva som skjedde da han for ei tid tilbake fekk beskjed om at han hadde fått kreft på det eine auge. Trua var det berande gjennom situasjonen, og etter ei tid vart han erklært frisk uten at auge måtte amputerast. Sjølv legen seier det er eit mirakel som har skjedd.

 

Hurra for Berit og Jan Åge!

Fredag 20. mai kl 19.00 var det tillyst fest på Betania. Det var også sagt at det skulle være ein overraskelse undervegs. Men det ikkje alle visste var at det skulle være brudevielse.

Berit Karin Strand frå Sveio og Jan Åge Bernes frå Bøkeneset gav kvarandre sitt ja framfor ein nesten fullsett sal.

Kristi og Gjert Tolås frå Haugesund deltok med nydelig sang og musikk. Vigselmann var Frank Håvik, pastor i menigheten Nytt Liv Sunnhordland.

Folk i menigheten hadde pynta og stellt til eit stort kakebord som alle frammøtte var invitert til etter vielsen. Sjå meir her

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland
har fått logo

Den nye logoen er utforma av Solveig Håvik Grønstøl, Bømlo. Vi syns den vart veldig bra. Navnet Nytt Liv uttrykker det vi ynskjer å gje folk, eit nytt liv saman med Jesus og saman i menigheten. Vi har valgt å bruke ei teikning av løvetann i logoen og det har mykje symbol i seg. Les meir her.

Du er verdifull.

Visste du at du er verdifull?

At du er så verdifull at Jesus ville dø
for at du skulle bli frelst?

Visste du at et frelst menneske har stor innflytelse? Les mer her

 

 

 

 

Møteserien avsluttet i Turnhallen på Leirvik

Så var møteserien med Jan Eriksen avsluttet med møte i Turnhallen torsdag kveld. De som var fikk full valuta for kvelden, og de som ikke var der gikk glipp av en kjempefin kveld, men mye alvor og ikke minst glede.

Oppsummert kan vi si at det har vært 3 givende dager, og i løpet av denne uka har 4 personer tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre. Flere har opplevd helbredelse, og mange har fått godt påfyll i det åndelige livet.

Tusen takk til Jan Eriksen og Finn Jarle Sæle fra avisen Norge Idag. Velkommen tilbake.

Takk til Solveig Johanne Grønstøl var vikar for Sissi og Jostein Kringlebotten som vart forhindra i å møte. Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre møta.

 

 

 

 

 

Tre personar gav livet sitt til Jesus torsdag 27. april 
av Frank Håvik

Møta med Jan Eriksen fortsette i Vindafjordhallen i Vats onsdag kveld. Det kom fram kraftig nød og store behov heilt frå starten av. Gud møtte folk sterkt gjennom sang, vitnesbyrd, tale og forbøn. Allereie på veg til møtet vart den første personen frelst. Ein vart frelst i møtet og ein tredje person etter at møtet var avslutta.  Les meir her

 

 

 

 

Kjempesterkt vitnesbyrd om Guds kraft til frelse og forvandling.

 

2.påskedag besøkte Jan Eriksen Fitjar saman med Finn Jarle Sæle fra avisa Norge I dag. Jan Eriksen har en tøff fortid som kriminell og narkoman, men Jesus satte han fri.

No reiser han rundt i de strengeste fengselene i Europa og forkynner om Jesus som gi alle et nytt liv. Les meir om Jan Eriksen på linkane under.

Sjå Fitjarposten sin repotasje frå møtet.

 

 

 

Europas underverden

90 % ville bli frelst

Jeg var i Fengsel

 

Hva fyller hjertet ditt?
av Kristin Håvik

Hva er du opptatt av? Hva er det som fyller tankene dine? Hva fyller du livet ditt med? Er det negative ting, ting som virker destruktivt? Hva ønsker du at andre mennesker skal møte når du er i nærheten? Ønsker du at de skal bli oppmuntret eller at de skal bli nedtrykt og føle seg ille til mote? Les mer på bloggen

 

Herlig helbredelsesmøte i Vindafjordhallen
palmesøndag kveld

Takk Jesus for et herlig møte i Vindafjordhallen i kveld. "Teamet" frå Fitjar stod i kø for å vitne, og ein fin trio fra Vindafjord sang. Undertegnede fikk litt tid til å tale og så var vi mange å betjene under forbønn. Rygger, skulder og nakker ble helbredet. En damne med dårlig hrsel sier hun fikk hørslen tilbake.

 

Løft opp Jesus

Joh 12:12-16. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.

Les kort andakt av Frank Håvik

 

 

 

Omlag 20 frå Fitjar/Stord deltok i JOSVAKONFERANSEN 2011 i Vesttelemark
Mektig Gudsnærvær og direkte og matnyttig forkynnelse prega konferansen frå først til sist. Dei omlag 20 som drog austover frå Fitjar og Stord fekk ei helg som dei vil huske lenge. Alle gleda vi oss både over det åndelige utbyttet, og at vi  fekk knytt sterke vennskapsband både innad i flokken, og til folket vi møtte i Vesttelemark. Takk til alle som var med og gjorde denne helga til noko heilt spesiellt.

 

Meir her

 

Svein Johnsen besøkte Fitjar.

Onsdag 30. mars  besøkte den kjente sangeren, forkynneren og programlederen på Visjon Norge kommer Fitjar. Omlag 80 mennssker hadde møtt opp til denne festkvelden. Folk fekk med seg drivende god sang og musikk der Svein Johnsen leda an saman med Glenn Wiik frå Haugesund på gitar og Geir Vik på bass. i tillegg fekk vi høyre gode vitnesbyrd frå 3 teammedlemmar. Svein Johnsen tala godt utfrå Johannes openbaring, og fleire fekk ei Guds berøring ved forbøn etterpå. Ein person gav livet til Jesus og vart frelst denne kvelden. Svein kjem tilbake til Fitjar ved eit seinare høve.

 

 

Ny tid på Fitjar
Som en kraftig plog i gammel jord har Gud virket på folket i Fitjar gjennom teamet fra EUTF.

To uker ble til 4 uker i løpet av vel en måned fra siste uke i januar.

Mange opplever at aldri har så mye skjedd blant de kristne her på så kort tid, som det som har skjedd her på disse ukene. Dette er vekkelse, eller kanskje en skal si oppvekkelse i ordets rette forstand.

 

Les mer

 

 

© 2011 • Alle rettigheter forbeholdes menigheten Nytt Liv Sunnhordland

www.nyttlivsunnhordland.no

 

 

Om oss

Informasjon

Trosgrunnlag

Forbønn

Artikler

BLOGG

Arkiv